نقش ها و رنگ های روکش چوب طبیعی

شکل چوب ایروکو روکش

exelsa Chlorophora

 

روکش چوب

روکش چوب

چوب ایروکو روکش گسترده است که در قایق و ساختمان کشتی استفاده می شود. این هم یک چوب بسیار باارزش برای کابینت و قاب سازی به دلیل شکل فوق العاده زیبای آن است.

چوب ایروکو را می توان در درجه اول در شرق و غرب آفریقا مشاهده کرد . معمولا به عنوان Kambala شناخته شده، آن را نیز می تواند به عنوان Mvulu، Odum، Kambala، Tule، Intule، موریرا و باند شناخته شده است.