عرض هندریل و قیمتش چقدر است؟

سوال یکی از کاربران که باعث ایجاد این صفحه شد  . 

دو نوع ابعاد و دو نوع چوب برای هندریل چوبی آماده موجود است :

هندریل 7*5 سانتی متر چوب کاج روسی هر متر طول 45.000 تومان

هندریل و دست انداز چوب کاج روسی , لمبه کاج روسی , دیوارکوب و زهوار چوبی

هندریل و دست انداز چوب کاج روسی 

هندریل 5*7 سانتی متر چوب راش هرمتر طول 98.000 تومان

نرده و دست انداز ( هندریل ) چوب راش گرجستان

نرده و دست انداز ( هندریل ) چوب راش گرجستان

هندریل چوب روسی ابعاد 6*4 سانتی متر هرمتر طول 35 هزار تومان

هندریل چوب راش 4*6 هرمتر طول 65.000 تومان 

موضوعات مهم و مرتبط با پله چوبی : 

قیمت هندریل : قیمت ها به روز هستند و احتمال تغییر آن ها وجود دارد . بهترین روش برای دریافت قیمت بروز این است که از طریق پیام رسان واتساپ با کارشناسان مشورت کنید و از آنها اطلاعات بگیرید . 

عکس هندریل چوبی٬ هندریل پله٬ دست انداز چوبی : 

نمونه هندریل و طرح دست انداز

هندریل پله , دست انداز روی نرده فلزی پله

هندریل چیست ؟