مد  :

در این بخش از سایت میتوانید دکوراسیون هایی که به مد و شو لباس مرتبط است را بازدید کنید .

دکوراسیون فروشگاه

فروشگاه LuisaViaRoma، فلورانس – ایتالیا

سرمایه گزاری در مد و دکوراسیون فروشگاه های پوشاک در ایتالیا از معروفیت و طرفداران بسیاری برخوردار است بطوری که نمایشگاه هایی بصورت هفتگی و ماهانه بطور مداوم در حال برگزاری است و گروهی از معماران و طراحان بنام ایتالیایی همیشه در حال طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی برای این نمایشگاه ها هستند .

دکوراسیون فروشگاهی
دکوراسیون فروشگاهی
دکوراسیون فروشگاهی
دکوراسیون فروشگاهی
دکوراسیون فروشگاهی
دکوراسیون فروشگاهی
دکوراسیون فروشگاهی
دکوراسیون فروشگاهی