نور مناسب

نور مناسب

نور مناسب

نور یكی از نیازهای حیاتی در زندگی روزمره ماست از این رو هنگام طراحی دكوراسیون یك خانه یا حتی پیشتر در هنگام ساخت آن، باید مورد توجه خاص معمار و سپس دكوراتور هر خانه قرار گیرد. از آنجا كه بسیاری از ما شانس دخالت در نقشه اولیه ساختمان و ساختن خانه ای با ویژگی های مورد نظر خود را نداریم پس در مرحله طراحی داخلی و دكوراسیون اتاق می توانیم به این امر بپردازیم و كاستی های احتمالی موجود در میزان نورگیری اتاق را جبران كنیم.

نورپردازی در هر اتاق باید متناسب با ویژگی های معماری آن و نحوه قرارگیری اتاق باشد و ضمن تأمین نور مورد نیاز باید با سبك دكوراسیون اتاق نیز هماهنگ باشد. یك نورپردازی خوب بیش از هر چیز به میزان نورگیری اتاق در روز مرتبط است تا دست كم نور مورد نیاز در طول روز را با تركیبی از نور طبیعی و در صورت نیاز مصنوعی تأمین كند.

هر یك از اتاق های یك خانه از طریق پنجره میزانی از نور طبیعی را دریافت می كنند، اما این امر به آن معنا نیست كه از نور كافی در طول روز برخوردارند. با توجه به كاربردهای مورد نظر یك اتاق و همچنین مقدار نور طبیعی كه به اتاق راه می یابد ممكن است كیفیت و كمیت این نور كافی نباشد. این كیفیت و كمیت به نحوه قرارگیری یك خانه و سپس هر یك از اتاق ها، اندازه و فرم اتاق، ابعاد آن و تعداد پنجره ها و آنچه در برابر پنجره قرار دارد، بستگی دارند.

نحوه قرارگیری اتاق به معنای جهتی است كه پنجره های اتاق رو به آن دارند. به طور كلی در نیمكره شمالی نوری كه از پنجره های شمالی به داخل یك اتاق می تابد سفیدتر و كم حرارت تر و همچنین یكنواخت تر از نوری است كه از پنجره های جنوبی به درون می تابد. نور شمالی تأثیر كمتری بر روی رنگ ها می گذارد و در حضور این نور رنگ ها واقعی تر دیده می شوند. اما نور جنوبی كه زرد رنگ تر است رنگ ها را گرم تر از آنچه هستند نشان می دهد و كنتراست های شدیدی از نور و سایه در یك اتاق پدید می آورد. این ویژگی ها در نیمكره جنوبی برعكس خواهند بود.

نور مناسب

نور مناسب

همچنین اندازه و فرم یك اتاق نیز میزان نورگیری طبیعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. چنان كه به راحتی می توان مجسم كرد یك اتاق كوچك به نور كمتری نسبت به یك اتاق بزرگ نیاز دارد. فرم اتاق و تعداد و اندازه پنجره ها نیز در این امر تأثیرگذار هستند.

مثلاً اگر در یك اتاق مستطیل شكل، پنجره ها در عرض اتاق قرار گرفته باشند اتاق از نور كمتری نسبت به اتاقی كه پنجره هایش در طول آن قرار دارند بهره مند خواهد بود و به همین ترتیب اگر بیرون از پنجره ها مانعی برای عبور نور نباشد میزان نور دریافتی با زمانی كه ساختمان دیگری و یا یك درخت در برابر پنجره قرار دارد متفاوت خواهد بود.

میزان نور طبیعی یك اتاق را در واقع می توان نقطه آغاز طراحی یك نورپردازی مناسب برای آن دانست. هنگام طراحی یك نورپردازی در فضای اتاقی مشخص ابتدا كاربردهای اتاق را در نظر بگیرید. اگر اتاق فضای نسبتاً بزرگی دارد و احتمال می رود برای مصارف گوناگون از قبیل خواندن و مطالعه، استراحت و تماشای تلویزیون مورد استفاده قرار گیرد باید نورپردازی به نحوی باشد كه برای هر یك از این فعالیت ها میزان نور مناسب در اتاق تأمین شود و همچنین در هر اتاق ویژگی های دكوراتیو را نیز می توان با استفاده از نورپردازی پر رنگ تر و دیدنی تر ساخت. ضمن آن كه هر سبك دكوراسیونی نیز نوع خاصی از نورپردازی را می طلبد.

نور مناسب

نور مناسب

رنگ دیوارها در یك اتاق نیز می توانند تأثیر چشمگیری بر روی نورفضا ایجاد كنند. دیوارهایی كه رنگ روشن دارند با انعكاس نور از سطحشان فضا را روشن تر نشان می دهند حال آن كه دیوارهای تیره نور را جذب می کنند و فضا را كم نورتر نشان می دهند.

سقف های سفید مانند یك صفحه بزرگ منعكس كننده نور عمل می كنند و نور طبیعی یا مصنوعی موجود را از خود انعكاس می دهند و به فضای اتاق می تابانند. رنگ های نیمه گرم چرخه رنگ (مانند زردها و انواع كرم) می توانند سردی نور شمالی را بگیرند و به عكس رنگ های سرد (مانند آبی ها و سبزها) از تندی آفتاب جنوبی می كاهند. همچنین جنس و رنگ پرده ها بر روی نوری كه از آنها عبور می كند تأثیر می گذارند و با فیلتر كردن نور به نوبه خود بر روی سایر اجزا و اشیا اتاق نیز تأثیر می گذارند.

WhatsApp us