تصاویری از نمونه کار های انجام شده در کارخانه صنایع چوب فن و هنر در تهران خاوران

در این صفحه سعی شده گوشه ای از نمونه سفارشات انجام شده گرداوری شوند .

نمونه کتابخانه و میز تحریر رولتاپ چوب بلوط

گالری عکس

مطالب مرتبط با موضوع میز تحریر رولتاپ :