اکثر رنگ ها بمحض اعمال شدن روی پلی استر باعث ایجاد واکنش و خراب شدن رنگ می شوند .

پیشنهاد ما رنگ اکریلیک است

رنگ پلی استر چوب
رنگ پلی استر چوب
رنگ پلی استر چوب
رنگ پلی استر چوب
رنگ پلی استر چوب
رنگ پلی استر چوب

مطالب مرتبط با موضوع پلی استر چوب :

WhatsApp us