بازسازی خانه قدیمی و بروزرسانی تاسیسات

بازسازی داخلی

بازسازی خانه قدیمی

لابی و ورودی ساختمان , بازسازی کفپوش ها و سقف

بازسازی خانه قدیمی

راهپله و پاگرد ، نرده و دست انداز چوبی

بازسازی خانه قدیمی

پله چوبی

این ساختمان قدیمی علاوه بر تعمیر دکوراسیون داخلی ، سقف ها و سیستم تاسیات آن نیز بروزرسانی شد

اتاق نشیمن و پذیرایی , بازسازی خانه قدیمی

اتاق نشیمن و پذیرایی

اتاق نشیمن و پذیرایی , بازسازی خانه قدیمی

اتاق نشیمن و پذیرایی , بازسازی خانه قدیمی

اتاق نشیمن و پذیرایی , بازسازی خانه قدیمی

اتاق نشیمن و پذیرایی , بازسازی خانه قدیمی

اتاق نشیمن و پذیرایی , بازسازی خانه قدیمی

اتاق نشیمن و پذیرایی , بازسازی خانه قدیمی

دکوراسیون داخلی

کاغذ دیواری جدید 

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

WhatsApp us