معرفی کتاب : عنوان کتاب : درامدی بر شناخت معماری روستایی ایران

مولف : اقای دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر

ویراستار : اقای دکتر اصغر کریمی

ناشر : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ نشر 1378

عکس قدیمی درب در روستای ابیانه
زندگی روستایی و معماری سنتی و بومی ایران زمین
نمایی زندگی روستایی و معماری سنتی و بومی ایران زمین
زندگی روستایی و معماری سنتی و بومی ایران زمین
درب قدیمی
زندگی روستایی و معماری سنتی و بومی ایران زمین

خلاصه مقدمه :

ایران کشوری نیمه روستایی است و لذا نبمی از سکونتگاه های آن بر بنیاد معماری بومی و سنتی و به مفهومی گویاتر ، معماری روستایی است .

کلیه عناصر این معماری سنتی ریشه در نیازهای معنوی و مادی روستاییان دارد .

تار و پود این معماری از جمله مسکن ، با مسائل مربوط به محیط طبیعی ، نوع معیشت و شکل تولید ، سیر تکوینی زندگی اجتماعی و قدرت فنی او پیوند خورده و از سوی دیگر ، ذوق هنری ، معیاری های اجتماعی ، بنیاد های خانوادگی و خویشاوندی  ، سنتها و عقاید ، پندارها و باورهای درونی انسان ، در هر گوشه از این کره خاکی ، بر آن طرح خاصی بخشیده است .

چنین است که مسکن و معماری روستایی به منزله طرز بیان قابل لمس و روئیتی از ارزشهای متغیر مادی و نیز از استعارات و مفاهیم بنیادی معنوی و بلاخره از شیوه زندگی انسان است .

این معماری در راستای پاسخگویی به همین نیازها و با آگاهی کامل به آنها توسط خود روستائیان طراحی ، ترکیب و اجرا میشود .

در دانشگاه های ایران قبل از انقلاب اسلامی ، در برنامه دانشکده معماری ، به تبع برنامه های اقتباس شده از دانشگاه های خارج از ایران ، معماری سنتی و بومی ، یا معماری روستایی ، جایگاهی در خور نداشت .

انقلاب اسلامی ایران با هدف توجه به اقشار ستم مضاعف دیده مردم ایران ، به ویژه روستاییان ، شکل گرفت……….

Rural Architecture

به همین دلیل در برنامه آموزشی رشته معماری نیز آشنایی با معماری روستایی ایران مورد توجه ویژه قرار گرفت . و دو درس تخت عناوین زیر پیش بینی و تعریف شد :

1 – معماری روستایی 1 : با هدف شناخت وضع موجود ، تجزیه و تحیل معماری بومی و سنتی روستایی و در نهایت ارائه نتایج در قالب یک تک نگاری ( مونوگرافی ) توصیفی و تحلیلی .

2 – معماری روستایی 2 – با هدف تمرین طراحی واحد سکونتی روستایی بر اساس یافته های درس معماری روستایی یک که بیشتر جنبه ترکیبی و طراحی دارد .

فهرست مندرجات

فصل اول :

ضرورت طرح موضوع

الف – مطالعات معماری روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران

ب – مطالعات معماری روستایی پس از انقلاب اسلامی

ج – سابقه آموزش معماری روستایی در دانشکدهای معماری

د – ضرورت طرح مساله

1 – ویژگی های معماری روستایی

2 – نسبت جمعیت شهری و روستایی ، عامل تعیین کننده کمی

3 – ویژگی زندگی روستاها در کشور های (( در حال توسعه ))

4 – وابستگی شهر به روستا

5 – بهسازی کالبدی روستاها در ایران

6 – مسکن روستایی و باز سازی پچس از سانحه

7 – نگاه ارباب رعیتی

فصل دوم

این کتاب در شش فصل و چند ضمیمیه در275 صفحه جهت تدریس در دانشگاه در سال 1378 چاپ رسید .

ادامه دارد …


مطالب مرتبط با موضوع معماری سنتی :

WhatsApp us