چوب مخصوص سونا

چوب درختان نرم چوب مثل کاج

چوب کاج، سدر و حتی صنوبر، چوب ترمو از بهترین انواع چوب نرم برای سونا هستند. هیچ چیز بدتر از یک سونای زیبا نیست که در برابر حرارت مقاوم نباشد و در آزمون زمان مقاومت نکند.

اطلاعات درباره قیمت و نحوه ساخت سونا

گالری عکس سونا خشک :

مطالب مرتبط با موضوع سونا خشک :

WhatsApp us