چرا سونا سازان 

دسترسی به بازار بین المللی چوب

حضور در سایت درودگران و چوبفروشان تهران

ساخت حداقل دو سونا در هفته

برش سه متر مکعب لمبه در روز

پایین ترین قیمت فروش لمبه خام در بین همکاران

کارشناسی چوب

خشک کن مجهز با قابلیت 10 متر مکعب در هر دوره

 

سونا سازان بیش از 200 پروژه در تهران

بیش از 20 پروژه در شهرستانهای ایران

بیش از یک پروژه در خارج از ایران اجرا نموده است .

گروه سوناسازان بیش از بیست سال سابقه حرفه ای در این صنعت دارد و بیش از 50 سال است که بصورت خانوادگی به ساخت مجموعه های آبی مشغول هستند .

گروه سونا سازان چوب را مستقیم از روسیه وارد میکند .

گروه سونا سازان بزرگترین کارخانه ساخت لمبه را در اختیار دارد .

بهترین طراحی و بهترین ساخت

و …

سونا سازان بیش از 200 پروژه در تهران

بیش از 20 پروژه در شهرستانهای ایران

بیش از یک پروژه در خارج از ایران اجرا نموده است .

گروه سوناسازان بیش از بیست سال سابقه حرفه ای در این صنعت دارد و بیش از 50 سال است که بصورت خانوادگی به ساخت مجموعه های آبی مشغول هستند .

گروه سونا سازان چوب را مستقیم از روسیه وارد و اجرا میکند .

گروه سونا سازان بزرگترین کارخانه ساخت لمبه را در اختیار دارد .

و … منبع وبسایت سوناسازان 

گالری تصاویر و نمونه کار سونای خشک