وب سایت فن و هنر و مهارت – دانستنی‌های جالب (۲۵۳)

وب سایت فن و هنر و مهارت – دانستنی‌های جالب (۲۵۳)

دانستنی‌های جالب 
 

در زندگی همه ما پیش آمده که برخی اصطلاحات را بدون دانستن ریشه و وجه تسمیه اش بکار ببریم و یا یک رسم و آداب خاص را به صرف تقلید از پیشینیان خود، بدون اینکه بدانیم چیست و از کجا آمده انجام داده باشیم.
برترین ها – گردآوری و طراحی از بهنام رائین: در زندگی همه ما پیش آمده که برخی اصطلاحات را بدون دانستن ریشه و وجه تسمیه اش بکار ببریم و یا یک رسم و آداب خاص را به صرف تقلید از پیشینیان خود، بدون اینکه بدانیم چیست و از کجا آمده انجام داده باشیم. شاید اصلاً این موضوع برای شما اهمیت نداشته باشد و از بکار بردن اصطلاح و انجام دادن آن رسم بدون دانستن اصل و ریشه آن هم راضی بوده باشید، ولی جالب بودن قضیه و اینکه شاید دانستن آن برای شما هم جذاب باشد، ما را بر آن داشت که مطلبی با عنوان «دانستنی های جالب» را به صورت سریالی برای شما تدارک ببینیم و در اختیارتان قرار بدهیم.

 این مطلب علاوه بر پرداختن به موضوعات بالا، دانستنی ها و نکات جالب، به برخی از باورهای غلطی که بین مردم رایج است نیز پرداخته و سعی در اصلاح آنها خواهد داشت. امیدواریم مورد استقبالتان قرار بگیرد.

مثل همیشه ما را با نظراتتان یاری کنید.

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

Source link

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی  نوشته های روی سنگ قبر

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی نوشته های روی سنگ قبر

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی

نوشته های روی سنگ قبر
نوشته های روی سنگ قبر , مجموعه: خواندنیهای دیدنی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی عکس نوشته عکس نوشته های زیبا عکس نوشته های زیبا و مفهومی عکس نوشته

Sohrab sepehri شعر سهراب سپهری
Sohrab sepehri شعر سهراب سپهری

 

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی ارزش نداشته باش.

تنهایے تان را با ڪسے

 قسمت ڪنید 

ڪه سال ها بعد ،

شما را همین گونه ڪه هستید 

دوستـــــ بدارد

با موے سپیدتان ، 

شیـار زیر چشمتـان 

و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ
نوشته های روی سنگ قبر نوشته های روی سنگ قبر , مجموعه: خواندنیهای دیدنی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی عکس نوشته عکس نوشته های زیبا عکس نوشته های زیبا و مفهومی عکس نوشته
نوشته های روی سنگ قبر
نوشته های روی سنگ قبر , مجموعه: خواندنیهای دیدنی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی عکس نوشته عکس نوشته های زیبا عکس نوشته های زیبا و مفهومی عکس نوشته

بنویسید بعد مرگم روی سنگ

آنکه اینجا در زیر این سنگ هم آغوش با خاک شده

عاشقی دل خسته بود

عاشقی که عشقش را هیچ گاه فراموش نکرد

عاشقی که عاشق او بود…

بنویسید بعد از مرگم روی سنگ

آن که خاک را نقاب چهره اش کرده

عاشق کسی بود که او را از بحر غم نجات داده

و فرشته ی نجاتش تنها او را یک دوست می دید نه یک  معشوق…

******نوشته های روی سنگ قبر******

نوشته های روی سنگ قبر نوشته های روی سنگ قبر , مجموعه: خواندنیهای دیدنی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی عکس نوشته عکس نوشته های زیبا عکس نوشته های زیبا و مفهومی عکس نوشته
نوشته های روی سنگ قبر
نوشته های روی سنگ قبر , مجموعه: خواندنیهای دیدنی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی , جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی عکس نوشته عکس نوشته های زیبا عکس نوشته های زیبا و مفهومی عکس نوشته

سنگ قبرم را نميسازد کسي

مانده ام در کوچه هاي بي کسي

بهترين دوستم مرا از ياد برد

سوختم خاکسترم را باد برد

******نوشته های روی سنگ قبر******

بنویسید بعد مرگم روی سنگ * با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ

اینکه اینجا خفته در این گور سرد * بودنش را هیچ کس باور نکرد

******نوشته های روی سنگ قبر******

چندان بخورم شراب کاین بوی شراب

آید  ز تراب  چون  روم   زیر  تراب

گر بر سر خـاک  من  رسد  مخموری

از بوی شراب من شود مست و خراب

******نوشته های روی سنگ قبر******

بر حاشیه برگ شقایق بنویسید

گل تاب فشار در و دیوار ندارد

******نوشته های روی سنگ قبر******

چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن

رخم را بوسه ده کاکنون همانم

******نوشته های روی سنگ قبر******

چو رخت خویش  بر بستم از این خاك     همه گفتن با ما اشنا بود

ولیكن كس ندانست این مسافر        چه كفت و با كه گفت  و از كجا بود

******نوشته های روی سنگ قبر******

مرغ دل پر میند تا زین قفس بیرون شود      جان بجان امد توانش تا دمی مجنون شود

کس نداند حال این پروانه دلسوخته               در بر شمع وجود دوست اخر چون شود

******نوشته های روی سنگ قبر******

بر سنگ مزارم بنویسید آشفته وسرد و  خاموش

همه دنیا كرده اند مرا فراموش فراموش

******نوشته های روی سنگ قبر******

نیه باخرسان منم کیمی – من باخاردم سنین کیمی – یاتاجاقسان منم کیمی – باخاجاقلار سنین کیمی!

( روی قبرم بنویسید!)

******نوشته های روی سنگ قبر******

تا بودم ای رفیق ندانستی که کیستم

روزی به سراغ حال من آمدی که نیستم

******نوشته های روی سنگ قبر******

هذا جنایه ابی و ما جنیت ابدا

(این جنایه پدرم است و من هرگز جنایت نکردم)

******نوشته های روی سنگ قبر******

اگر به خانه من آمدی

برای من ای مهربان ، چراغ بیار

و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم!

******نوشته های روی سنگ قبر******

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم

مردن آن است که از خاطر تو با همه خاطره ها محو شوم

******نوشته های روی سنگ قبر******

چون مرده شوم خاک مرا گم سازید

احوال مــرا  عبرت  مــردم  سازید

خاک  تن  من  به  باده  آغشته کنید

وز  کـالبدم  خشت  سر  خم سازید

******نوشته های روی سنگ قبر******

جوان ناکام   شادروان   جنت مکان    خلد آشیان

******نوشته های روی سنگ قبر******

افسرده دلی خسته در این خلوت خاموش

او زاده غمهای جهان بود گشت فراموش

******نوشته های روی سنگ قبر******

بر سنگ مزارم بنویسید که بیدار نبود

او خفته  به خاک  از غم  بسیار  نبود

بر سنگ مزارم بنویسید  که هنگام سفر

عاشق شده و در تب دیدار نبود

آنگاه که در گور نهادند مرا

همه دانند به جز قسمت و اجبار نبود

******نوشته های روی سنگ قبر******

گلی بودم چه وقت چیدنم بود      جوان بودم چه وقت چیدنم بود

******نوشته های روی سنگ قبر******

برسنگ قبرم بنویسید خسته بود اهل زمین نبود نمازش شكسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید شیشه بود تنها از این نظر كه سراپا شكسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید پاك بود چشمان او كه دائماً از اشك شسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید این درخت عمری برای هر تبر و تیشه دسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید كل عمر پشت دری كه باز نمی شد نشسته بود

******نوشته های روی سنگ قبر******

وصیت نامه ی عشق

مرا در روزی بارانی دفن کنید تا آتش قلبم خاموش گردد و در

طابوتی بگذارید از چوب تا بدانند عشق من مانند چوب خاکستر شد

دستهایم را بر روی سینه ام قرار بدهید تا بدانند همیشه دوست

داشتم کسی را در آغوش بگیرم چشمهایم را باز بگذارید تا بدانند

همیشه چشم انتظار بودم صورتم را رو به غروب آفتاب بگذارید تا

بدانند عشق من غروب کرده و زندگی ام تمام شد . مرا در آفتاب

بگذارید تا بدانند عشق من شعله ور شد

******نوشته های روی سنگ قبر******

یك چند به كودكی ، به استاد شدیم

یك چند ز استادی خود شاد شدیم !

پایان سخن شنو كه ما را چه رسید

از خاك برآمدیم و بر باد شدیم !!

******نوشته های روی سنگ قبر******

فاتحه ای چو آمدی بر سر ی خسته ای  بخوان

لب بگشا که میدهد لعل  لبت  به مرده جان

آنکه به پرسش آمدو فاتحه خواند و میرود

گو نفسی که روح را میکنم از پی اش روان ….

بگویید بر گورم بنویسند زندگی را دوست داشت ولی آن را نشناخت.

مهربون بود ولی مهر نورزید.

طبیعت را دوست داشت ولی از آن لذت نبرد.

در آبگیر قلبش جنب و جوش بود ولی کسی بدان راه نیافت.

در زندگی احساس تنهایی نمود ولی هرگزدل به کسی نداد.

و خلاصه…

بنویسید “زنده بودن را برای زندگی دوست داشت، نه زندگی را برای زنده بودن

منبع:sadafnik.blogfa.com

(بیشتر…)

جالب و خواندنی ؛هارپ چیست؟

جالب و خواندنی

مدتی است که با یک تکنولوژی استثنائی به اسم “هارپ” HAARP آشنا شده ام هارپ پروژه ای تحقیقاتی است برای ایجاد یک نوع سلاح مخوف که می توان با آن زمین لرزه وزلزله در هر نقطه ای که فرد بخواهد ایجاد کند. این حوادث ظاهراً طبیعی که غیر طبیعی تولید میشوند (مثل زلزله، طوفان ها، خشکسالی ها و سیل های بی شاخ و دم) را امروزه از طریق فرستادن ماکرو ویو (microwave) از ماهواره ها و پروژه های هارپ بوجود می آورند 

 HAARP

هارپ چیست؟

هارپ یک پروژه تحقیقاتی است که در ظاهر برای بررسی و تحقیق درباره لایه ی آیونوسفیر (Ionosphere)  و  مطالعات معادن زیر زمینی (با استفاده از امواج رادیویی ELF/ULF/VLF) تاسیس شده است. ولی در واقع “پروژه ای با تکنولوژی جنگ ستارگارن”  به منظور  کامل کردن یک سلاح جدید پایه گذاری گردیده است. جنگ هایی که از  امواج “رادیویی”، “لیزر” و “نیروی مغناتیس” برای صدمه به نیروی مقابل استفاده کند به جنگ ستارگان معروف است و این اسم را از فیلم  Star War گرفته اند

( توضیح آنکه: جنگ هایی که از  امواج “رادیویی”، “لیزر” و “نیروی مغناتیس” برای صدمه به نیروی مقابل استفاده کند به جنگ ستارگان معروف است و این اسم را از فیلم  Star War گرفته اند)

آیونوسفیر چیست و کجاست؟

لایه ی آیونوسفیر در بالاترین لایه ی اتموسفیر (Atmosphere) قرار دارد. این لایه تشعشات خطرناک “ماورای بنفش” و “اکس ری” خورشید را  جذب کرده  و مانند سقفی از ورود آنها به زمین جلوگیری می نماید تا زندگی بر روی کره زمین امکان پذیر گردد. همچنین به دلیل محیط الکتریکی موجود در آیونوسفیر  از این لایه برای انعکاس امواج رادیوئی به اطراف زمین استفاده می شود. اگر این لایه به هر دلیلی دچار اختلال شود تاثیرا ت بسیار زیادی بر روی زمین گذاشته و زیستن را مختل می کند.

سلاح مخوف آمریکا

لایه آیونوسفیر و نقشش در ایجاد امواج هارپ

سیستم هارپ طوری طراحی شده است که بر روی آیونوسفیر تاثیر مستقیم داشته باشد. از نمونه های این تاثیرات قرمز و گداخته شدن و یا ذره بینی نمودن لایه را میتوان نام برد.

برای همین یکی از علائم هارپ در یک منطقه مشاهده گداختگی آیونوسفر در آسمان است که به شکل رنگین کمانی افقی قابل مشاهده در آسمان آن منطقه خواهد بود

این سیستم در حال حاظر از یک مجموعه آنتن های مخصوص (180 برج آنتن آلومنیومی به ارتفاع 50/23متر) تشکیل و برروی زمینی وسیعی به مساحت 23000 متر مربع در آلاسکا (Alaska) نصب گردیده است.

آنتن های هارپ در آلاسکا

آنتن های هارپ با پرتاب رادیو فرکانس های بالا به آیونوسفیر می توانند ناحیه وسیعی از آیونوسفیر را گرم کرده و در نتیجه این ناحیه به تپش افتاده و در اثر آن امواج پایین و فوق پایین ELF/ULF/VLF تولید و به زمین فرستاده شوند. لازم به توضیح است که از میان تاسیسات مشابه آن در دنیا، هارپ تنها سیستمی است که عملا قادر است جهت و زاویه پرتوها را کاملا در کنترل داشته باشد و هر ناحیه از آیونوسفیر را که بخواهند هدف گیری کنند.

اصولا امواج آنتن ها پس از اصابت به آیونوسفیر و بازگشت به زمین قادر اند نه تنها به عمق دریا بروند بلکه فرا تر رفته و به اعماق زمین نیز وارد میشوند و عملکرد آن بمانند “رادیو ترموگرافی” (Radio Thermography) است که امروزه ژئولژیست ها برای  اکتشافات مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند.  وقتی یک موج پایین “رادیو ترموگرافی” به داخل زمین فرستاده میشود به لایه های مختلف برخورد کرده و آن لایه ها را به لرزه می آورده و از لرزش صدایی با فرکانسی مخصوص تولید و به سطح زمین باز میگرداند و ژئولژیست ها از صدای بازگشتی قادرند مخازن زیرزمین را شناسایی کنند.یعنی واقعا شبه هارپی الان داریم و عده ای که هارپ را دروغی خود ساخته آمریکاییان برای ترساندن از قدرت ارتش آمریکا تصور می کنند کاملاً در اشتباهند

با این تفاوت که رادیو ترموگرافی سیستمی است که با قدرتی به کوچکی 30 وات لایه های زیر زمینی را به لرزه درمی آورد و حال آنکه هارپ سیستم فوق الاده پیشرفته تری است که همان لایه های زمین را می تواند با استفاده از قدرتی برابر با 1,000,000,000 (یک میلیارد)  تا ,10,000,000,000 (ده میلیارد) وات بلرزاند!

با کمی فکر کردن می توان متوجه این شد که تکنولوژی هارپ “با ویژگی معادن یابی” برای پیدا کردن مخزن های گازی و نفتی ساخته نشده است! زیرا برای پیدا کردن مخازن نیاز به یک میلیارد وات نیست و یک ترموگراف برای این کار کافیست. با توجه به تاثیرات هارپ بر روی آیونوسفیر و نهایتا تاثیرات آن بر روی زمین و وضعیت آب و هوا، می باید در مورد این تکنولوژی کمی جدی تر فکر کنیم. این تغییرات شامل خشکسالی در مناطقی که تا به حال بی سابقه بوده است، بارندگی های سیل آسا در جاهایی که به خشک بودن معروف هستند، طوفان ها و سونامی ها و ساده تر از همه ایجاد زلزله را میتوان برای هارپ به شمار آورد. واقعاً جز این است در یک دهه اخیر چیزی به نام سونامی را ما شاهدیم  وحتی نام آن را می شنویم.

ناگفته نماند که امواج بازگشتی از آیونوسفیر، پس از ورود به عمق دریا ویا سطح زندگی  میتوانند صدمات جانی برای موجودات دریایی، به خصوص نهنگ ها و دلفین ها را در بر داشته باشند.

این موضوع را در کنار حوادث عجیبی بگذارید که هر چند وقت یک برا در خبرها می شنویم مانند مرگ دلفین ها و یا خودکشی نهنگ ها که همه با هم در ساحل آمده و مرده اند ویا خبری که چند ماه پیش در مورد مرگ ناگهانی پرنده ها وغیره در ایالت های لوئیزیانا و ارکانزاس آمریکا  و خبربیست وسی خودمان هم پخش کرد.یا در تاریخ  مه 2012 مرگ ناگهانی صدها دلفین و پلیکان در پرو. جالب هست بدونید  وزارت محیط زیست  این کشورهم احتمال مرگ
پرندگان به دلیل امواج صوتی تولید شده توسط اکتشافات نفتی عنوان کرده بود همون شبه هارپ با جستجوی این خبر تابناک دیدم هست و آنجا هم همین را نوشته بود.

30 دقیقه قبل از زلزله ی سیچوان (Sichuan) در چین در سال 2008، واکنش گذاختگی آیونوسفیر در آسمان مشاهده میشد و در پی آن زلزله هولناک 8 ریشتری در آنجا بوقوع پیوست

 شواهد هارپ در چین

 مشاهده گداختگی لایه

برخی از کاربرد های  دیگری  بغیر از ایجاد زلزله که گفته شده  می تواندهارپ داشته باشد به شرح زیر است

هر چند که  بعضی از این کاربردها هنوز اثبات نشده است:

1-  با قابلیت تکنولوژی “ترموگرافی” می تواند کلیه اطلاعات معدن های زیر زمینی کره زمین را در اعماق کم شناسایی کند و کلیه تاسیسات زیر زمینی کشورهای دیگر را دقیقا زیر مطالعه قرار دهد.

2- ایجاد سونامی، خشکسالی، آتش فشان، سیل ها، طوفان هایی نظیر طوفان کاترینا در نیواورلئان (New Orleans) طوفان گانو عمان .

3- انتقال نیروی برق از محل تاسیسات هارپ به نقطه ی دیگر از زمین و همچنین انتقال  برق از زمین به ماهواره ها.

4- ایجاد اختلال و کنترل فرکانس های نوری مغز در سطوحی به وسعت شهرها و کنترل انسانها از راه دور و ایجاد “غش” و تولید  “وهم” در مغز انسانها.

5- ایجاد اختلال در جریان برق و قطع برق شهری و اختلال در کار کامپیوتر هواپیماهای مسافربری (مقاله ای از شرکت بوئینگ (Boeing) در این رابطه در این آدرسhttp://www.geocities.com/area51/Shadowlands/6583/project041.htmlبخوانید)، جت های جنگنده، کشتی ها، زیر دریایی ها و غیره.

6- ایجاد انفجار های عظیم زیر زمینی با قدرت بمب های اتمی و بدون تولید اشعه های رادیو اکتیو (Radioactive).

7- اختلال درعملکرد طبیعی آیونوسفیر که چرخش زمین را در کنترل دارد. احتمال بسیار میرود که درصورت دستکاری های متناوب تاثیراتی در حرکت چرخشی زمین ایجاد گردد، بدین صورت که یا چرخش را سرعت بخشیده و یا کند نماید.

8- ایجاد دیوارهای رادیویی ضد هواپیما و ضد موشک

در این مقاله ما فقط  به قابلیت ایجاد زلزله توسط  هارپ می پردازیم.

 من خودم راستش زیاد باورم نمی شد که واقعاً این سلاح و پروژه وجود داشته  باشد وبیشتر آن را یک جنگ روانی برای ترساندن کشورها از قدرت ارتش آمریکا می دانستم برای همین گفتم خوبه که نگاهی بیندازیم به زلزله های کشور ها در کذشته قبل اینکه حرفی از هارپ باشد و تعداد آنها را مقایسه کنیم با چند سالی که بحث هارپ شده شاید بتوان اگر بیشتر باشد به وجود زلزله های غیر طبیعی تا حدی باور یافت برای همین به بعضی سایت ها مثل سایت زلزله شناسی ایران و موسسه زئو فیزیک دانشگاه تهران و غیره مراجعه کردم واز همه مهمتر سایت از ثریا که کل این مقاله را با کمی تخلیص از آن گرفته ام هم آمار زلزله کشورهای دیگر را هم گذاشته بود که من هم در زیر می آورم.این نمودار با توجه به تعداد زمین لرزه های بالای 3 ریشتر تهیه گردیده است.

زمین لرزهای ایران و نقش هارپ

نکته ی مورد توجه اینجاست که سیستم هارپ در سال 1998 (1377) تکمیل شد و این مصادف با سالیست که از آن به بعد به تعداد زمین لرزه ها در ایران اضافه شده است.

 همان طوری که مشاهده می کنید، تعداد زمین لرزه هایی که در ایران در بیست سال اخیر آمده است رو به بالا بوده. محاسبات اینگونه نشان میدهد که:

7/208  میانگین  بین دهه ی 1367-1377

4/639  میانگین بین دهه ی 1377-1387

افزایش در دهه اخیر برابر با :   4/206 درصد

برای مقایسه نگاهی می کنیم به تعداد زمین لرزه های بیست سال اخیر در نیوزیلند که یکی از زلزله خیز ترین کشورهای دنیا می باشد. اطلاعات را از وب سایت “جی ان اس – نیوزیلند” به دست آوردم.

زمین لرزها نیوزیلند

3/15593  میانگین  بین دهه ی 1367-1377

2/15206  میانگین بین دهه ی 1377-1387

کاهش در دهه اخیر برابر با : 46/2 درصد

اگر به نمودار زلزله در آلاسکا، که مجموعه ی هارپ در آن واقع است دقت کنیم متوجه افزایش بسیار غیر طبیعی را در سال 1381 مشاهده می کنیم که تعداد زمین لرزه ها به یکباره چهار برابر سال های قبل می شود. این تغییر ناگهانی شاید به دلیل آزمایشات تحقیقاتی مسئولین هارپ در این ایالت باشد. اطلاعات زیر از از وب سایت “مرکز اطلاعاتی زمین لرزه آلاسکا” به دست آمده است.

هارپ در آلاسکا

9/4773 میانگین  بین دهه ی 1367-1377

4/18658 میانگین بین دهه ی 1377-1387

افزایش در دهه اخیر برابر با : 8/290

چرا درصد زلزله ها در عمق 14 کیلومتر در ایران اینگونه بالا رفته اند؟

در حین جستجو ها به یک عدد ویژه ای برخورد کردم که به نظرم  غیر واقعی رسید. سئوالی برایم پیش آمد که چگونه اغلب زمین لرزه ها در چند سال اخیر در ایران در عمق 14 کیلومتر اتفاق افتاده اند؟ و وقتی نگاهی به دهه قبل انداختم متوجه شدم که عملا درصد زمین لرزه ها در این عمق یا صفر بودند و یا حد اکثر تا دو درصد.

 هارپ

 جالبه که بدونید فردی از بندر لنگه در نظرات یکی از سایت ها در مورد زلزله های پی در پی در این بندر اینگونه صحبت کرده بود.که در سایت از ثریا هم این مطلب البته با فیلمش بود که منم عیناً قرار میدم بخونید!

من ساکن بندرلنگه هستم، شهری کوچک در کنار خلیج فارس.
دو هفته قبل زلزله زیاد میومد که کمتر از 3 ریشتر بود. این زلزله ها تا دو هفته ادامه داشتند. در موقع زلزله بعضی از قسمت های دریا برای چند لحظه قرمز میشد و در این دو هفته ماهی ها میمردند و بعضی ها هم سوخته بودند. بعد چند روز بوی بد (مثل بوی فاضلاب) از طرف دریا به سمت شهر اومد.
در اخبار استان گفته بود که این به خاطر جلبک های سمی در دریا است (که من در این 27 سالی که در بندرلنگه بودم جلبک سمی نشنیده بودم). بعد از این اعلام کرد که ماهی های بعضی مناطق استان را کسی مصرف نکند.
من یک تکه از فیلم حادثه عجیب که در دریا رخ داده می گذارم و نگاه کنید.
من خودم وقتی یک هفته زلزله پشت سر هم میکرد گفتم حتما کوه آتشفشان توی دریا است. حالا نظر دوستان چیه…

برای تماشای این فیلم کوتاه به اینجا اشاره کنید . متاسفانه لینک درج نگردیده . برای دیدن کلیپ به لینک منبع در انتها مراجعه فرمایید . با تشکر

این کلیپ کمتر از یک دقیقه است و تماشای آن به شما توصیه می شود. هنگام تماشا به قرمزی روی سطح آب دقت کنید.

در سال 1386 , 152 دلفین در خلیج فارس به طور غیر منتظره در دو نوبت به فاصله یک ماه مرده و به ساحل دریا کشیده شدند. دسته ی اول شامل 79 دلفین و دسته دوم هم 73 دلفین بود.

مرگ دلفین ها بوسیله هارپ

واقعاً عکس زیر را ببینید کاملاً اثر سوختگی  در اثر امواج هارپ در بدن دلفین های  مرده خلیج فارس هست

دلفین های خلیج فارس و هارپ

 

خلاصه بحث

همانطور که گفته شد ارتعاشات رادیویی هارپ باعث سرخ شدن لایه آیونوسفیر شده و این لایه را  به نوسان در می آورد.

این نوسانات به نوبه خود موجب صدا با فرکانس های پایین از 1 تا 20 هرتس می شوند که این فرکانس ها پس از نفوذ به زمین، زمین زلزله ایجاد می کنند.

اما شاید همه این سوال براشون پیش آمده باشد اگر آمریکا چنین سلاحی دارد پس چرا علیه ایران که تمام مشکلات آنها در جهان بخاطر ماست و ما را بدترین دشمنشون و مانع نظم نوین شیطانی خود معرفی می کنند استفاده نمی کنند باید در این مورد گفت که هارپ در ابتدای کار و آزمایشات است و زلزله های هائیتی و ژاپن  همه آزمایش آن بودند به نظر می رسد آمریکا در کنترل دقیق امواج به جای مورد نظر هنوز نرسیده یعنی دقیقاً نتوانستند امواج تولیدی را هدایت و همانجایی که می خواهند زلزله ایجاد شود هدایت کنند و در ضمن شاید طول امواج هم فعلاً به ایران نرسد و نیاز به نصب آنتن در نزدیکی های ایران باشد و اینکه به نظر هر جای ایران با رها زلزله شده و چندان مملکت را دچار بحران جدی نکرده و آنها برای تهران روی هارپ کار می کنند واینکه دقیقاض بتوانند یک کشور را هم امواج را به سویش هدایت کنند برایشون فعلاً مشکل هست تا چه برسد به یک شهر در یک کشور پس با ید در آینده که با رسیدن به تکنولوزی بیشتر توانستند هدایت کامل ودقیق هارپ را بدست گیرند منتظر این وقایع هم بود که ان شا الله خدا بر هر چیز قادر است کید آنان را به خودشان باز گرداند ولی درهر حال هشیار هم باید بود.

منابع

http://www.iiees.ac.ir

az-soraya.blogfa.com

http://zoodi.com/

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین 

شگغت انگیزترین و جالبترین خانه های جهان

تصاویر جالب از عجيب‌ترين خانه‌های جهان

تصاویر جالباز خانه كتری در تگزاس تا خانه ارواح در تايوان

 2010 میلادی 
 

تصاویر جالب

خانه، خانه است ديگر! اين جمله‌اي است كه معمولا بسياري از افراد در هنگام ديدن يا خريد يك خانه به زبان مي‌آورند. البته توجه به طراحي و ساختار يك خانه در هنگام خريد آن هميشه مورد توجه افراد بوده، اما در اين بين مي‌توان با قطعيت گفت كه مردم هيچ‌گاه فكر خريد خانه‌هاي عجيب را نيز به ذهن خود راه نداده‌اند.

به گزارش ايسنا، خانه شما هرچقدر هم كه داراي طراحي و ساختار عجيب و غريب باشد، بعيد است كه به پاي بعضي خانه‌ها برسد.

البته ديد هر فرد با فرد ديگري متفاوت است، اما بعيد به نظر مي‌رسد كسي با ديدن خانه‌هايي كه در زير معرفي مي‌كنيم، پيش خود نگويد عجب خانه منحصر به فردي!

از سوي ديگر گاهي اوقات بخشي از يك خانه مانند آشپزخانه، حمام، اتاق خواب يا اتاق نشيمن از نظر طراحي عجيب به نظر مي‌رسد، اما برخي خانه‌ها به طور كلي داراي ساختار و معماري منحصر به فرد هستند.

در زير مي‌توانيد با عجيب‌ و غريب‌ترين خانه‌هاي جهان آشنا شويد:

1- خانه كتری – تگزاس آمريكا تصاویر جالب

اين خانه در تگزاس‌ آمريكا نه فقط شبيه يك كتری بوده، بلكه به شكل مناسبي نيز دارای ويژگي‌ها و كارايي‌ها يك خانه واقعی است.

2- خانه سنگي – پرتغال

خانه سنگي در پرتغال يكي از بهترين‌هاي نمونه‌هاي‌ استفاده از عناصر طبيعي در ساخت خانه است. اين خانه با وجود منحصر به فرد بودن آن، هم‌اكنون داراي چند نفر افراد ساكن است.

3- خانه كج – سوپوت لهستان

مي‌دانيد واقعا اين خانه شبيه چه چيزي است؟ اين خانه در سال 2004 ميلادي در كنار يك مركز خريد پرطرفدار واقع شد.
اين خانه توريست‌هاي زيادي را به لهستان كشانده است.

4- خانه مكعبی – روتردام هلند

اين خانه در هلند مجموعه‌ای از خانه‌هايي در كنار هم بوده كه حالت مكعبي شكل به آن داده است.

نكته شگفت‌انگيز در مجموعه اين خانه‌ها اينست كه چطور تعادل ميان اين خانه‌ها مانع سقوط آن‌ها شده است.

5- خانه گنبدي – فلوريدا ‌آمريكا

اين خانه سفيد رنگ داراي معماري منحصر به ‌فردي است.

6- خانه خشتی – ونكوور كانادا

اين خانه شگفت‌انگيز به صورت كاملا خالص از تركيبی از خاك رس، شن، نی و آب ساخته شده است.

یه جورایی مثل کاه گل خودمون است اما حسابی طهوارش در رفته ، این خونه را اگر ایرانی ها ساخته بودند بیشتر عمر میکرد .

7- خانه چاله‌ای – تگزاس آمريكا

اين خانه بيشتر از اين‌كه نتيجه يك تصادف غيرعادي باشد، شبيه يك پروژه هنری شگفت‌انگيز است.
به هرحال اين خانه منحصر به فرد است. آيا شما قبول نداريد؟

8- خانه كفشي – پنسيلوانيا آمريكا

زندگي در اين خانه افسانه‌اي به نظر مي‌رسد. خانه كفشي در پنسيلوانياي آمريكا از همه نظر شبيه يك كفش بوده، به غير از اين‌كه قسمت پايين آن شباهت چنداني به كفش ندارد.

9- خانه UFO – تايوان

اين خانه كمي ترسناك به نظر مي‌رسد، اما بهتر است نترسيد، چون هيچ بيگانه‌اي يا موجود فضايي در آن وجود ندارد!

نمونه چنين خانه‌ای در چين نيز ساخته شده است. اين خانه بخشی از پروژه دولت تايوان براي ساخت شهر ارواح بود كه البته اجرای آن متوقف شد.

منبع وبسایت خبری تابناک

گرداوری وود نیوز 

فال روزانه : فال امروز 10 اردیبهشت

فال روزانه : فال امروز 10 اردیبهشت

daily-omen

فال روزانه 10 اردیبهشت

فال روزانه

امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟

فروردین: شما به تازگی  صحبت‌های خود را نسنجیده و بدون فکر بیان می‌کنید، اول به سخنانی که در رابطه با دیگران می‌خواهید بر زبان بیاورید فکر کنید و سپس آنها را ابراز کنید. در رابطه با پیشنهادهایی که در زمینه اجتماعی و یا حتی شخصی به شما می‌شود کمی‌سریع تر تصمیم گیری کنید، زیرا با تامل زیاد در رابطه با هر موضوعی تنها فرصت‌های طلایی زندگی‌تان را از دست می‌دهید. توصیه می‌کنیم خود را عادت دهید که تصمیم گیری‌هایتان را به تعجیل بیاندازید، زیرا هر روز و همیشه برای شما پیش نهادهای عالی و خوبی وجود ندارد پس از هر فرصتی نهایت استفاده را ببرید.

اردیبهشت: متاسفانه دوستان و افراد دغل باز و حیله گر زیادی اطراف شما را گرفته اند، شما به خوبی از طرز صحبت کردن و رفتارشان آنها را شناسایی می‌کنید اما بعد از مدتی تمام سخنان شان را از یاد می‌برید و دوباره رابطه جدیدی را با آنها شروع می‌کنید. این نظر و اعتقاد شما اصلا و به هیچ وجه  درست نمی‌باشد زیرا با این رفتار خود را از درون خرد می‌کنید و اطرافیان‌تان هیچ گاه متوجه اشتباهات‌شان نمی‌شود.

خرداد: شما همیشه در زندگی شخصی‌تان منتظر شخصی بوده‌اید که بتوانید با او زندگی خوب و آسوده‌ای را آغاز کنید، اکنون این شخص وارد حیطه زندگی شما شده است البته با معیارهای شما دارای تفاوت‌هایی نیز می‌باشد. اما اگر واقعا می‌خواهید او را به عنوان شریک زندگی تان انتخاب کنید توصیه می‌کنیم چشم تان را بر روی این تفاوت‌ها ببندید، در تمام جنبه‌هایی که دارای اختلاف هستید باید سکوت اختیار کنید تا بتوانید با آرامش بیشتری از این مرحله عبور کنید و پرش خوبی داشته باشید، در روزهای اخیر فعالیت‌های خود را بسیار کاهش داده اید بر روی این موضوع نیز تجدید نظر داشته باشید.

تیر: عواطف و حساسیت‌های اخیر شما بیش از پیش زیاد شده است، از حد و مقدار طبیعی خود بیشتر شده است. احساساتی که شما در حال حاضر دارید، فوق العاده زیبا هستند اما بهتر است به شخصیت قبلی‌تان برگردید زیرا شخصیت امروزتان آسیب‌های جدی را به شما می‌زند. شما در اثر افراط گرایی دچار خشم و غضب‌های بسیاری خواهید شد و توان مقابله با استرس‌های ناشی از این ماجرا را ندارید.

مرداد:  شما مدام در فکر این موضوع به سر می‌برید که زندگی تان را متحول کنید، ا گذراندن وقت‌تان به این تفکرات تنها از یاد بدن و جسم تان غافل شده اید. این که شما به صدای قلب‌تان گوش می‌دهید بسیار اثر مثبتی را ایجاد می‌کند اما به شرط این که قدرت اجرای آنها را داشته باشید تا بتوانید از استراتژی‌هایی که در سابق از آنها پیروی می‌کردید دیگر تبعیتی نداشته باشید و استراتژی جدیدی را شروع کنید. شما به انتقادات دیگران نسبت به رفتار و گفتار خود اهمیت می‌دهید و برای آنها ارزش قائلید بهتر است این کار را ترک کنید.

شهریور: تصمیمات جدی و  خطیری در روزهای اخیر به شما واگذار می‌شود، خود را برای پذیرفتن و انجام دادن این تصمیمات آماده کنید. از زندگی که در حال حاضر دارید به نوعی خسته شده اید و خواهان تغییر زندگی تان هستید اما بدون برنامه ریزی، طرح و نقشه قبلی هیچگاه  این کار را انجام ندهید. با انجام درست و صحیح این تصمیمات خود را به دیگران ثابت می‌کنید و به آنها ابراز می‌دارید که شما نیز توانایی‌های لازم را دارا هستید به همین علت خبرهای خوبی را خواهید شنید که شاید  باعث خنثی شدن خبرهای بد چند روز آینده‌تان شود.

مهر: از فعالیت‌ها و یا کارهایی که انجام می‌دهید دلزده شده اید، به دنبال یک نو گرایی در کارهایتان هستید تا بتوانید لحظات هیجان انگیزتری را برای خود رقم بزنید. اگر فقط به خاطر این که از فعالیت‌هایتان خسته شده‌اید می‌خواهید کارهای جدیدی را آغاز کنید توصیه می‌شود که کمی صبر کنید، زیرا اگر کاری را با عجله آغاز کنید پایان خوبی نخواهد داشت.

آبان: شما به دنیای جدیدی وارد شده اید اما هنوز متوجه این موضوع نشده اید و فکر می‌کنید که هنوز در زندگی سابق خود به سر می‌برید به همین علت هیچ گونه تلاشی را آغاز نکرده اید. اما چشمان خود را با دید جدیدی به زندگی باز کنید. در این صورت افراد جدیدی نیز به شما می‌پیوندند که زندگی شما را دچار تغییرات اساسی خواهند کرد. هر چه زودتر شانس خود را تا دیر نشده است امتحان کنید.

آذر: شما تبدیل به فردی شده‌اید که بیرون از گود نشسته است و کشتی گرفتن افراد را با دید بی تفاوت نظاره می‌کند، حتی اگر کشتی گرفتن نیز بلد نیستید باز هم به داخل گود بروید. زیرا اتفاقات، هیجانات، شوق و ذوق‌های بسیاری انتظار شما را می‌کشند. تمام مراحل زندگی‌تان را از زیر ذره بین بنگرید نه این که با نگاهی سرد و بی تفاوت، زیرا در این صورت در جاده احتیاط لازم را ندارید.

دی: ارتباط‌های دوستانه‌ای را که به تازگی آغاز کرده اید، ارتباط های درستی نیستند و به نتیجه‌ای که شما مد نظر دارید ختم نمی‌شود. شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. طرز درست و صحیح رقتار کردن  در رابطه با هر موضوعی را  سر لوحه خود قرار دهید. تا زمانی که از تصمیمی اطمینان صد در صد پیدا نکرده‌اید در آن مسیر گام نگذارید زیرا شما فردی هستید که اگر در رابطه با کاری اطلاع حتمی نداشته باشید تا پایان مسیر دچار استرس خواهید بود.

بهمن: اگر در رابطه با کارهایی که انجام می‌دهید فکر نکنید، دچار پشیمانی‌های بزرگ و غیر قابل بازگشتی می‌شوید. زیرا شما فردی ذاتا خوش قلب هستید و با  ناراحت ساختن دیگران تنها خود را آزار می‌دهید. خداوند درهای جدیدی را بر زندگی شما باز خواهد کرد تا بتوانید افق جدید زندگی‌تان را بهتر نظاره گر باشید.

اسفند: خبرهای شگفت انگیز و غیر قابل باوری را در روزهای اخیر خواهید شنید که باعث تعجب هر چه بیشتر شما می‌شود. با شنیدن این خبرها به هیچ وجه نباید مسیر زندگی‌تان را تغییر بدهید زیرا هر مسیری با روحیات و اخلاقیات شما سازگار نمی‌باشد. هدیه بزرگی را نیز از طرف خداوند بزرگ دریافت خواهید کرد.

The post فال روزانه : فال امروز 10 اردیبهشت appeared first on آلامتو.

Source: New feed

تا چند روز می‌توانید نخوابید؟

تا چند روز می‌توانید نخوابید؟

مشکل خواب

آیا می‌دانید چند وقت از عمرتان صرف چه کارهایی می‌شود؟ یک انسان ۷۸ ساله به طور میانگین 9 سال از کل زندگی خود را پای تماشای برنامه‌های تلویزیونی می‌گذراند و ۹۲ روز را در توالت سپری می‌کند.

مشکل خواب

تا چند روز می‌توانید نخوابید؟

اما از میان همه فعالیت هایی که شاید نوعی وقت تلف کردن به نظر برسد، خوابیدن رقم عجیب و غریبی را به خود اختصاص داده است: حدود ۲۵ سال! ممکن است بپرسید چه طور می شود این زمان از دست رفته را بازگرداند، اما شاید بهتر باشد پیش از هر چیزی اول بدانید که چقدر می شود بیدار ماند و مهم تر از همه این که عوارض کم خوابی چیست؟

تجربه به شما ثابت کرده که مقاومت در برابر خواب کار واقعا مشکلی است. اِرین هانلون، استادیار مرکز خواب، متابولیسم و سلامت دانشگاه شیکاگو می گوید: تمایل به خواب آن قدر شدید است که حتی از تمایل به خوردن هم پیشی می گیرد. مغز بدون توجه به کوشش های آگاهانه در جهت نخوابیدن به طور خودکار به خواب می رود.

اصلا چرا خواب؟

علت ضرورت خواب و کارکرد دقیق آن هنوز کاملا مشخص نیست. اما می دانیم که خواب سیستم های بدن را تنظیم و از نو روشن می کند. مطالعات نشان داده است که خواب کافی اثر شفابخش دارد و موجب کارکرد بهتر سیستم ایمنی بدن و متابولیسم می شود. شاید به همین علت است که بعد از یک چرت حسابی احساس سرزندگی می کنید. این در حالی است که خواب ناکافی با افزایش خطر ابتلا به دیابت، بیماری های قلبی، چاقی و افسردگی در ارتباط است. در واقع، وقتی سعی می کنید تا دیروقت خودتان را بیدار نگه دارید، تاثیرات ناخوشایندی جسم و روحتان را به ویرانی خواهد کشاند؛ بتدریج انرژی تان تحلیل می رود و ضعف و سستی بر شما غلبه می کند؛ اگر همین طور به نخوابیدن ادامه دهید، توانایی تمرکز و حافظه کوتاه مدت شما آسیب خواهد دید.

چنانچه همه این عوارض را نادیده بگیرید و مصمم به نخوابیدن باشید، ذهنتان مستعد پریشانی های مختلف مانند عدم تعادل اخلاقی، پارانویا و توهم می شود. مطالعات بسیاری نشان داده است که کارکرد بدن همراه با بی خوابی افت می کند. این وضع موجب بالا رفتن هورمون های استرس نظیر آدرنالین و کورتیزول در خون می شود و در نتیجه فشار خون افزایش می یابد، ریتم طبیعی قلب به هم می ریزد و سیستم ایمنی بدن ضعیف می شود. پاره ای از عوارض در صورت شروع مجدد چرخه طبیعی خواب از بین خواهد رفت.

وقتی خوابیدن غیرممکن می شود

گاهی فرد بدون این که خودش بخواهد خوابش نمی برد. بی خوابی خانوادگی کشنده (FFI) یک بیماری ژنتیکی نادر است که به طرز دردناکی عواقب بی خوابی شدید را به تصویر می کشد. حدود ۴۰ خانواده در جهان دارای این ژن معیوب هستند.

این ژن معیوب موجب تاخوردگی نادرست پروتئین ها در سیستم عصبی و تشکیل پریون ها می شود. پریون ها پروتئین هایی هستند که تاخوردگی اشتباه آنها کارکرد طبیعی پروتئین ها را مختل می کند. پریون ها در بافت عصبی تجمع می کنند، آن را از بین می برند و موجب ایجاد سوراخ هایی شبیه پنیر سوئیسی در مغز می شوند.

از جمله قسمت های مغز که در این بیماران آسیب جدی می بیند تالاموس است که در عمق مغز قرار دارد و مسئول کنترل خواب است. این افراد گاهی چندین روز بی وقفه بیدار می مانند و علایم عجیبی مثل کوچک شدن مردمک ها در حد ته سنجاق و تعریق زیاد در آنها ظاهر می شود.

بعد از چند هفته فرد حالت خواب و بیداری پیش از خواب را تجربه می کند. او ممکن است رفتارهایی مشابه خوابگردی از خود نشان دهد و حتی حرکات عضلاتش غیرارادی شود، درست مثل زمانی که بدن به خواب می رود. این بیماری موجب کاهش وزن، زوال عقل و در نهایت مرگ می شود.

اگرچه بی خوابی کارکرد مغز را مختل می کند، به خودی خود عامل مرگ نیست. شاهد این مدعا زندانیانی هستند که باید شکنجه بی خوابی را تحمل کنند، حال آن که هیچ کس تاکنون به خاطر این نوع شکنجه نمرده است. پژوهش های انجام شده روی حیوانات آزمایشگاهی نیز ثابت می کند که بی خوابی ذاتا کشنده نیست، اما عوارض آن می تواند خطرناک باشد.

بیدار شو! بیدار شو!

پرسش اصلی هم چنان پابرجاست، واقعا تا چه مدت می شود بیدار ماند؟ بیشترین رکوردی که تاکنون برای بی خوابی خودخواسته ثبت شده مربوط به یک نوجوان هفده ساله دبیرستانی به نام رَندی گاردنِر از سن دیه گو است. گاردنر توانست ۲۶۴ ساعت متوالی در برابر وسوسه خواب مقابله کند. رکوردهای متعدد دیگری نیز گزارش شده است که چندان موثق نیستند. با توجه به زیان هایی که ممکن است بی خوابی خودخواسته ایجاد کند، کتاب رکوردهای گینس ثبت این مورد را متوقف کرده است.

The post تا چند روز می‌توانید نخوابید؟ appeared first on آلامتو.

Source: New feed