توضیح نهاوندیان درباره قراردادهای امضاشده

توضیح نهاوندیان درباره قراردادهای امضاشده رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: از گسترش مناسبات با هرکشوری که با زبان تکریم با ملت ایران سخن بگوید و درصدد گسترش مناسبات باشد استقبال می کنیم. محمد نهاوندیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: سفر رئیس جمهور به...
WhatsApp us