مخترع سونا بهترین کشور دنیا است ، اخبار سونا :

مخترع سونا بهترین کشور جهان ، فنلاند بهترين کشور جهان شد .

09 September 2010

 اخبار سونا از وود نیوز

فنلاندی ها به اول شدن کشورشان در رده بندی بهترين کشورهای جهان ترديد دارند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در ماه اوت گذشته مجله آمريکايی نيوزويک ، فنلاند را بهترين کشور از لحاظ کيفيت زندگی معرفی کرد. اين کشور اروپای شمالی بر اساس معيارهای آموزشی، بهداشتی، پويايی اقتصادی و کيفيت زندگی در راس صد کشور جهان قرار گرفت.

اما فنلاندی ها اين افتخار را با نوعی ترديد مي پذيرند . الگوي اجتماعی فنلاند نيز امکانات ويژه ای برای خانواده ها در نظر گرفته است .بر اين اساس ، مرداني که صاحب فرزند مي شوند مي توانند شش ماه مرخصی بگيرند.

تيمو هاراکا نويسنده و مجری تلويزيوني می گويد: ممکن است در رده بندي کشورها از لحاظ کيفيت زندگي اشتباهي صورت گرفته باشد، زيرا به نظر من سوئيس بايد مقام اول و فنلاند مقام دوم را بدست می آوردند.

يک زن فنلاندي مي گويد: ما با مشکل افسردگی و الکليسم روبرو هستيم ضمن اينکه زمستان هاي بسيار سختی داريم.
يک زن جوان ديگر مي گويد: مردم فنلاند منزوی و گوشه گيرند و دوست دارند وقت خود را به تنهايي سپری کنند.

گفتني است، فنلاندی ها که خود را مخترع حمام بخار (سونا) مي دانند علاقه بسياری به اين نوع سرگرمی دارند.
در کشور پنج ميليون نفری فنلاند سه ميليون حمام سونا وجود دارد.


اخبار حمام و سونا
اخبار سونا ، حوادث در سونای خشک ، اخبار حمام و سونا ، سونا و سوختگی ، اخبار سونا ، اخبار حوادث سونا
WhatsApp us