برای نصب درب چوبی جدید ، وقت بگذارید ، اصول را بیاموزید – و نترسید !

بیشتر صاحبان خانه درب چوبی جدیدی نصب می کنند تا درب چوبی قدیمی را که آسیب دیده یا کوتاه شده است ، متناسب با کف موجود قرار  انتخاب کنند – اگر برای اندازه گیری وقت بگذارید ، یک رفع ساده کافی است .

در حال اندازه گیری و نصب درب چوبی

اگر درب چوبی کوتاه است زیرا کفپوش خود را تغییر داده اید ، از بالای درب چوبی تا ارتفاع کف جدید اندازه بگیرید . ارتفاع را برای مراجعه بعدی بنویسید . سنجاق های لولا را با منگنه بیرون زده و از پایین به بالا بکشید . هنگام بیرون آمدن سنجاق ها ، از کمک کننده درب چوبی را بگیرید . در را روی اره یا میز کار بگذارید . مجموعه دستگیره درب چوبی و برگهای لولا را بردارید .

یک هسته جدید : درب چوبی بدون سوراخ ، لولا یا مکانیزم قفل – را می توان از یک کار گاه چوبی یا نجاری سفارش داد . فقط درب چوبی موجود را برای اندازه گیری مناسب اندازه بگیرید . هنگامی که هسته جدید خود را دارید ، آن را در بالای هسته قبلی قرار دهید . قسمت بالای هر دو در را بررسی کنید تا ببینید آیا آنها کمی شکاف دار یا پاره شده اند . درها معمولاً از سه تا پنج درجه در سمت ” قرار گرفتن ” درب چوبی که به در می خورد متوقف می شود . اطمینان حاصل کنید که هر دو درب چوبی در یک جهت کار می کنند زیرا ضروری است که درب چوبی جدید شما با همان جهت  درب چوبی قدیمی شما روبرو شود . برای دستیابی به این هدف ، کمربند لولایی باید در سمت و صورت صحیح درب چوبی بریده شوند .

برش برای متناسب کردن درب چوبی

طرفین

درها را کاملاً تراز کنید تا ببینید آیا درب چوبی جدید در تخته قرار می گیرد یا نه . اگر در کنار آن تقریباً یک سوم سانتی متر از درب چوبی قدیمی بزرگتر باشد ، باید با اره مدور و یک برش ، برش داده شود – هنوز نگران ارتفاع بالا و پایین نباشید . اگر برای تناسب فقط به یک سوم سانتی متر از کناره ها احتیاج دارد ، برای اندازه گیری آن از هواپیمای جک یا سنباده استفاده کنید . سنباده کمربند برای پایین آوردن کناره ها مفید است اما گرد و غبار زیادی ایجاد می کن د. پروانه جک آن را نیز متناسب با آن اصلاح می کند و چندان نامرتب نیست . درب چوبی را با استفاده از گیره قابل حمل یا گیره های لوله بر روی لبه قرار دهید تا مانند پا عمل کند و آن را به صورت عمودی برای برش نگه دارید پس از برنامه ریزی ، هسته را در محفظه قرار دهید تا مناسب بودن آن بررسی شود .

بالا و پایین

هنگامی که به عرض مناسب بریده شد ، وقت آن است که آن را به طول یا عرض ببرید . برش پایین بسیار راحت تر از برش کناره ها است ، بنابراین سعی کنید پهنی را پیدا کنید که متناسب با یک دهم سانتی متر یا هر طرف باشد . هنگام برش طول ، اطمینان حاصل کنید که آن لبه بالایی مورب کجا قرار دارد – نمی خواهید اریب را که به درب چوبی بسته می شود مزاحمت ایجاد کنید ، بنابراین فقط می خواهید آن را از پایین به اندازه آن ببرید . قبل از برداشتن درب چوبی موجود ، به همان بلندی درب چوبی که یادداشت کرده اید مراجعه کنید . ارتفاع جدید اندازه گیری از بالای میله تا کف منهای 1 تا سه ششم سانتی متر است . شما معمولاً می خواهید تقریباً دو سوم سانتی متر در پایین درب چوبی باز شود تا روی موانع مانند فرش سر بخورد . دهانه 6 هشتم سانتی متر در صورت تراز نبودن کف ، فضای بیشتری را می دهد .

قبل از اینکه قسمت زیرین را مرتب کنید ، دور درب چوبی محل برش خود را بپیچید تا روکش سطح از هم شکافته نشود . خط برش را علامت گذاری کنید ، سپس آن را با یک چاقوی تیز استفاده کنید . برای هدایت برش با اره گرد از یک صاف یا یک گیره مستقیم 1 × 4 به در استفاده کنید . فاصله لبه راهنمای اره تا علامت در کل عرض پایین در را بررسی کنید .

علامت گذاری برای ماشین های سخت افزاری

دوباره درب چوبی جدید را بالای درب چوبی قدیمی قرار دهید و مکان های لولا را علامت گذاری کنید . برای اتصال خطوط عمودی بالا و پایین لولا از یک مربع ترکیبی استفاده کنید . سوراخ های دستگیره و سوراخ پشت را نیز علامت گذاری کنید . با استفاده از یک تیغه ابزار به جایی که صفحه پشتی و لولاها می رود امتیاز دهید . به عمق لولا امتیاز دهید . برای برش تعدادی از خطوط در ناحیه مرتب شده از یک اسکنه استفاده کنید . سپس با دقت اسکنه کنید تا زباله ها را یک بار در یک قسمت از بین ببرید و گودال را در عمق مناسب نگه دارید .

لولا را در گودال قرار دهید ، سوراخ هایی را برای یک سوراخ مرکزی علامت گذاری کنید و سوراخ های کوچک برش را برای پیچ های لولا با دقت سوراخ کنید . قبل از ایجاد سوراخ حتماً ابتدا بسته بندی را بررسی کنید . بیشتر مونتاژهای دستگیره درب چوبی استاندارد از یک اره سوراخ 3-2 / 50  سانتی متر برای برش سوراخ دکمه درب چوبیو یک بیت 19/20 سانتی متر برای ایجاد سوراخ پشتی استفاده می کنند . پشت را درون سوراخ قرار داده و در اطراف صفحه جلوی ضربه گیر ردیابی کنید ، سپس آن را با چاقوی کمکی مرتب کرده و به همان روشی که برای برگ لولا درآوردید ، اسکنه بگیرید . دستگیره را نصب کنید و آماده هستید که در جدید را آویزان کنید .

برای نصب درب چوبی، مجدداً از یار خود استفاده کنید ، ابتدا لولای بالایی را داخل آن قرار داده و سنجاق لولا را به طرفی بچرخانید تا در آن محکم بماند . لولاهای پایین را بهم بکشید و آن پایه را داخل آن قرار دهید . روی هر دو ضربه بزنید و سر جایشان قرار بگیرند .

به پایان رساندن نصب درب چوبی

اگر به جای لکه دار کردن درب چوبی ، قصد رنگ آمیزی دارید ، از پرکننده بدنه دستگاه استفاده کنید . از این محصول دو بخشی برای پر کردن سوراخ پیچ  خراشیدگی یا تر و تمیز و سایر نقایص موجود در درب چوبی یا گرفتگی ها استفاده کنید . کار با آن سریع ، آسان است ، سریع تنظیم می شود و برای یک پایان کار بسیار خوب به زیبایی سنباده می زند .

درهای آویزان

اگر مسیر از پیش آویزان شده را طی کنید ، مراحل یکسان است اما بسیار ساده تر است .  تر و تمیز یا پوشش اطراف در را با دقت بردارید . اگر میله جدیدی را آویزان می کنید ، باید تمام قسمتهای قاب را بردارید . درب چوبی از پیش آویز شده تمام سخت افزارها و لولاها را بهم متصل می کند .

بسته را باز کنید اما مهاربندی متقاطع را که دربهای چوبی را در جای خود نگه می دارد ، بردارید . درب چوبی کامل را در دهانه قاب بندی شده تنظیم کنید و محفظه هدر و شیب های جانبی را با میله های چوبی لبه بزنید . اطمینان حاصل کنید که میله ها را در پشت لولاها قرار داده اید . چنگال ها را مجبور نکنید در غیر اینصورت قفلهای زمین را خم می کنید . میله ها را به آرامی به داخل بلغزانید تا متوقف شوند .

بررسی کنید مربع درب چوبی در قاب مربع باشد و هر دو طرف جیب را از نظر لوله کشی بررسی کنید . سطح بالا را از نظر سطح بررسی کنید . اگر همه چیز در قاب مربع است ، می توانید با استفاده از چنگالهای پایان دهنده ، گیره ها را به قاب میخ بزنید . بعد از وارد شدن چنگال ، آن ها را ضد زنگ بزنید و سوراخ ها را با بتونه پر کنید . یک روش جایگزین این است که قاب درب چوبی را با پیچ های تزئینی وصل کنید . سر کمی از چنگال اصلاح شده بزرگتر است ، اما هنوز هم به راحتی با بتونه پوشانده می شود . یک مزیت اضافه شده این است که اگر در هنگام نصب ، قاب در تغییر مکان دهد ، می توانید آنها را خارج کنید . مواد براق اضافی را بریده و تر و تمیز را در اطراف در نصب کنید .

نویسنده : حسین عتیقی

کلمات کلیدی : درب چوبی ، طراحی درب چوبی ، نکات مهم داشتن درب چوبی

مقالات مرتبط با درب چوبی: