رنگ کاری پوست پولیش

گالری عکس رنگ درب پولیش

فرایند رنگ کاری در اکثر پروژه ها با پیستوله که با فشار باد و یک منبع رنگ که به آن متصل است کار میکند . در برخی موارد رنگ بصورت قالبی روی کار ریخته می شود و بعد با سمباده و پولیش آن را پولیش می کنند . در برخی موارد رنگ با قلمو اجرا می شود . مثل زهوار های طلایی عکس زیر ..

درب پولیشی آبی , رنگ پوست و پولیش
درب پولیشی آبی , رنگ پوست و پولیش

مطالب مرتبط با موضوع رنگ چوب و رنگ کاری :

WhatsApp us