معرفی کتاب : رنگ کاری چوب

معرفی کتاب : تکنولوژی رنگ کاری چوب  درجه 1

رنگ در دکوراسیون چوبی :

دکوراسیون چوبی با رنگ محافظت و جلوه پیدا میکند .

در بخش آموزش رنگ کاری چوب شما میتوانید با روش های علمی و عملی رنگ کاری چوب آشنا شوید .

معرفی کتاب :

شاخهٔ کاردانش زمینهٔ صنعت  ؛مؤلفان: اردشیر عبدی، عباس زارعی، مهدی  مفهوم نكات حفاظتي و كاربرد آن در كارگاه رنگ كاري چوب.

موضوعات مرتبط با صنایع چوب و کاغذ چوب و کاغذ – رنگ کاری

دانلود و معرفی کتاب

تکنولوژی رنگ کاری چوب درجه یک