میز تحریر با درب کرکره ای

دربین میز های تحریر اروپایی یک نوع خاص از میز وجود دارد که از محبوبیت بسیار بابایی برخوردار است.

اکثر میز های تحریر با درب کرکره ای یا غلطکی دارای دو بخش هستند یک میز و دوم بخش رومیزی یا همان رول تاپ میز است که به نویسنده یا کاربر اجازه می‌دهد با کشیدن درب از بالا به پایین و جلو یک ظاهر تمیز و منظم بوجود آورد. درواقع رومیزی به شما در راستای نظم بخشیدن به محیط بسیار کمک می‌کند. اکثر رومیزی ها از سه الی 4 بخش جدا از هم برخوردار هستند.

1. میز تحریر ساده یا کشو دار

2. رول تاپ یا درب کرکره ای

3. کشو ها و قفسه های رومیزی

4. قفسه و کتابخانه بالای رو میزی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

طراحی درب کرکره ای چوبی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

نقشه میز تحریر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

میز تحریر و میز کامپیوتر ایتالیایی

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us