کابینت چوب گردو و کاج 

تهران سعادت آباد

اینجا منزل خانم غلامی سعادت آباد است . بطور کامل سبک معماری آشپزخانه برگرفته از سبک روستیک اروپایی است که از انرژی و گرمای رنگ بالایی برخوردار است .
استفاده از چوب کاج اکراین و الوارهای گردو ایرانی زیبایی دوچندان به این آشپزخانه بخشید .

کابینت تمام چوب
خانم غلامی خود شخصا هنگام رنگ کاری در کارگاه حضور داشتند و پیگیر ظرافتها و تیره روشنی های درب ها بودند .

درب تمام چوب کاج روسی ، درب کابینت چوب

درب تمام چوب کاج روسی ، درب کابینت چوب

 

درب تمام چوب کابینت در حال ساخت نمونه رنگ

درب تمام چوب کاج روسی ، درب کابینت چوب

درب تمام چوب کاج روسی ، درب کابینت چوب

کابینت تمام چوب کاج

دکوراسیون کابینت تمام چوب ، کابینت کلاسیک ، مدرن سنتی

دکوراسیون کابینت تمام چوب ، کابینت روستیک , تلفیق کلاسیک و مدرن سنتی

اجرای ستون و میز آشپزخانه با چوب گردو 
دکوراسیون کابینت تمام چوب ، کابینت روستیک , تلفیق کلاسیک و مدرن سنتی

دکوراسیون کابینت تمام چوب ، کابینت روستیک , تلفیق کلاسیک و مدرن سنتی

دکوراسیون کابینت تمام چوب ، کابینت روستیک , تلفیق کلاسیک و مدرن سنتی

دکوراسیون کابینت تمام چوب ، کابینت روستیک , تلفیق کلاسیک و مدرن سنتی

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us