میز پیش دستی

Preemption table (coffee table antique designs)

The Antique  انتیک
Relic            اثر
Rustic wood طرح روستیک چوبی

 

میز تمام چوب قهوه خوری یا جلو مبلی

میز تمام چوب قهوه خوری یا جلو مبلی

طراحی شده برای خانه ویلایی، این میز قهوه است با استفاده از تخته های کهنه شده تولید و سند بلاست و در نهایت به شکلی که مشاهده میکنید ارائه میگردد .

ابعاد: 120cm (L) | با ابعاد 50cm (D) X با ابعاد 50cm (H)

قیمت – میز قهوه

یک میلیون و پانصد هزار تومان

چوب کاج فنلاندی

 

میز پیش دستی ( میز قهوه خوری طرح عتیقه ) آنتیک عتیقه روستیک چوبی

میز پیش دستی ( میز قهوه خوری طرح عتیقه )
آنتیک
عتیقه
روستیک چوبی

میز پیش دستی ( میز قهوه خوری طرح عتیقه ) آنتیک عتیقه روستیک چوبی

میز پیش دستی ( میز قهوه خوری طرح عتیقه )
آنتیک
عتیقه
روستیک چوبی

میز پیش دستی ( میز قهوه خوری طرح عتیقه ) آنتیک عتیقه روستیک چوبی

میز پیش دستی ( میز قهوه خوری طرح عتیقه )
آنتیک
عتیقه
روستیک چوبی

میز پیش دستی ( میز قهوه خوری طرح عتیقه ) آنتیک عتیقه روستیک چوبی

میز پیش دستی ( میز قهوه خوری طرح عتیقه )
آنتیک
عتیقه
روستیک چوبی