پاك كردن روكش صندلی های كامپیوتر

صندلی های كامپیوتر

صندلی های كامپیوتر

اگر صندلی شما چرمی می باشد با از روش زیر استفاده کنید:

محلول آب نیم گرم و صابون است. آب صابون را با پارچه نرمی به آرامی به چرم بمالید. نگذارید آب صابون روی چرم بماند و با پارچه تمیزی که درون آب نیم گرم خیس کرده اید اثر آب صابون را از بین ببرید و سپس با پارچه نرمی آن را به همه قسمت های چرم بمالید.

 

در صورت پارچه ایی بودن رویه صندلی:

می توانید از شامپو فرش استفاده کنید کمی مایع شامپو فرش را با آب مخلوط کرده و با ابر روی صندلی بکشید و بگذارید کمی بماند و دوباره این کار را بکنید.

صندلی های كامپیوتر

صندلی های كامپیوتر

http://www.persianv.com

WhatsApp us