فقط چهار قدم تا نظم واقعى فاصله داريد

 

دکوراسیون

دکوراسیون

آدم هاى خيلى منظم معمولا خيلى وسواسى و ايرادگير هستند و اين خيلى آزاردهنده است.
اين ايده كه افراد منظم باور دارند كه قدرت نفى كردن و رد كردن قانون هاى اساسى طبيعت در دست آنهاست، خيلى مشكل ساز است. اين افراد تصور مى كنند كه وقتى يكبار همه چيز را در جاى مناسب خود قرار دهند، فراتر از رانش قاره ها و توسعه و گسترش زمين است. اما دومين قانون ترموديناميك مى گويد زندگى به سمت بى نظمى در حركت است، نه نظم، يعنى هيچ كس تا به حال شير را روى زمين نريخته تا برگشتنش را به ظرف آن تماشا كند. به طور خلاصه، تقريبا غير ممكن است كه فردى منظم باشيم اما هنوز هم كارهايى خارج منظم بودن انجام دهيم.
همه ما مى توانيم هر از گاهى يك ساعت وقت بگذاريم و نظم و ترتيبى به كارهايمان دهيم. به شرط آن كه ۴ قدم ديگر نيز برداريم.

نخستين قدم: از وسايل و اموالتان صورت بردارى كنيد

همه چيز را كنار هم بياوريد و ببينيد وضعيت بى نظمى و در هم برهمى اوضاع از چه قرار است . اگر مشغول مرتب كردن و منظم كردن ميز كارتان هستيد، همه چيز را از روى ميز و داخل كشوها برداشته و روى زمين بريزيد. اگر كمدتان را مى خواهيد مرتب كنيد، آن را هم كاملا خالى كرده و محتوياتش را روى زمين بريزيد. هر چه كه هست بايد صحنه را كاملا خالى و پاك كنيد چون مى خواهيم همه چيز را از نو شروع كنيم.يك ورق و خودكار برداشته يا يك فايل جديد در رايانه ايجاد كنيد و در آن فهرستى از همه وسايل برداريد. نگران اين نباشيد كه چه چيزهايى را لازم است بيرون بريزيد و كدام ها را نگه داريد.

دومين قدم : غيرضرورى ها را حذف كنيد

با استفاده از فهرستى كه در مرحله قبل تهيه كرديد، بايد قبل از هر گونه نظم دهى دوباره، كمى از بار اين فهرست كم كنيد. در غير اين صورت فقط وقت تان را تلف مى كنيد. براى اين منظور بايد معيارى تعيين كنيد كه بر حسب آن بفهميد كداميك از وسايل تان را لازم داريد و كدام ها را نداريد.
اين مرحله خيلى مرحله سختى است. بيرون انداختن وسايل براى همه دشوار است. همه ما دوست داريم همه چيزمان را تا ابد الدهر نگه داريم. براى روى ميز كارتان، هر چيز را كه بيشتر از يك ماه است از ان استفاده نكرده ايد را دور بريزيد. البته نمى توانيد پيش بينى كنيد كه اين ماه لازمتان مى شود يا نه. براى كمد و كشوها هم وضع به همين صورت است. مطمئنا لباس هايى را در كمدتان پيدا مى كنيد كه حتى يكبار هم نپوشيده ايد. درست است؟ پس نگه داشتن آن هيچ فايده اى ندارد.

سومين قدم : تعيين جا براى هر يك از وسايل

حالا كه وسايل غير ضرورى را دور ريخته و يا بخشيده اند، آنچه كه باقى مانده را در فضايى كه داريد جاسازى كنيد. نكته مهم اين است كه به چه صورت بايد اين وسايل را گروه بندى كنيد كه ديگر به سيستم قبلى تان دچار نشويد، روشى كه انتخاب مى كنيد، تا حدى تعيين مى كند كه تا چه مدت مى توانيد اين نظم و ترتيب را حفظ كنيد. بكوشيد چيزهاى مشابه را با هم دسته بندى كنيد تا وقتى جاى جديدى براى آن ها پيدا مى كنيد خيلى خوب و مرتب كنار هم قرار گيرند.

چهارمين قدم: به يك ترتيب منطقى برسيد

تا اينجا تقريبا كارتان تمام شده است. فقط يك مرحله باقى مانده كه در اين مرحله بايد همه آن وسايل را دوباره به جاى خود برگردانيد. قبل از انجام اين كار، از بهترين و كارآمدترين روش استفاده كنيد، روشى كه به خاطر نگه داشتن آن چندان ساده نباشد اما كارآمد باشد. به ترتيب حروف الفبا، از بزرگ تا كوچك به ترتيب اولويت و…هر روشى را كه انتخاب مى كنيد بايد مناسب شما باشد به طورى كه دست كم يك هفته تا يك ماه آينده را بتوانيد اين نظم را حفظ كنيد.

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us