طراحی دکوراسیون

High-Tech یک سبک دکوراسیون داخلی سبک پیشرفته و تکنولوژی بالا

سبک پیشرفته در دکوراسیون داخلی و معماری

سبک های طراحی داخلی سبک پیشرفته     تعریف سبک پیشرفته High-Tech یک سبک طراحی معماری است که در دوره اواخر مدرنیسم در دهه 1970 پدیدار شد و در دهه 1980 مورد استفاده گسترده قرار گرفت. بیشتر کاربران این سبک انگلیسی ها , نظریه پردازان اصلی و دست اندرکاران فناوری پیشرفته هستند. آنها نورمن فاستر ، …