قیمت

اجرت و قیمت رویه کوبی مبل

مبلمان راحتی با چوب راش

رویه کوبی و نقاشی مبل قیمت و اجرت تعمیر ، رویه برداری و رویه کوبی و نقاشی مبل و صندلی بستگی به نوع مبل و صندلی و میزان دستگیر بودن آن باهم متفاوت هستند ، ولی بطور کلی میتوانیم بر اساس نوع مبل به روش زیر قیمت گذاری کنیم . ۱ . مبل استیل : …