محاسبه گره چینی

قیمت مشبک گره چینی با شیشه رنگی هر متر مربع 6 میلیون تومان با پلکسی گلاس هر متر مربع 5 میلیون تومان چهارچوب هر متر طول 200 هزار تومان هر قدر که گره چینی ریز شود قیمت افزایش میابد. هر قدر ساده تر شود قیمت کاهش میابد. در وحله اول باید طراحی کنید. تا سایز و مقیاس ها...

کومیکو ژاپن

درود بر شما هنر گرچینی با چوب در ژاپن یا کومیکو آیا اینها را میتوان شاخه ای از هنر گره چینی و گره سازی ایران نامید. معرفی صفحات چوبی کومیکو ژاپن گره چینی به ساخت اشکال هندسی منظم و پیشرونده با اتصال فاق و زبانه بدون استفاده از چسب می‌گویند. متاسفانه یا خوشبختانه...