چیدمان داخلی خانه به سبک کره ای

طراحی داخلی در هیچ فرهنگی و هیچ کشوری، منحصر به یک سبک خاص نیست و در هر منطقه ای با توجه به شرایط، اقلیم، طراحی سبک های متفاوت دارد. فرهنگ، سنت، دین، شرایط آب و هوایی منطقه و بسیاری عوامل دیگر در شکل گیری هنر طراحی داخلی و معماری اثر گذار هستند. در این بخش، به بررسی طراحی داخلی یک آپارتمان در کشور کره جنوبی خواهیم پرداخت و قصد بررسی یکی از آثار Jung wook Han، طراح کره ای را خواهیم داشت. این طراح، در طراحی داخلی این آپارتمان، از تلفیق سبک طراحی سنتی کره ای با طراحی مدرن استفاده نموده است.

چیزی که در این طراحی مشهود است، استفاده از رنگ سفید در اکثر قسمت ها و نور طبیعی است. برای بهره گیری از نور طبیعی در این آپارتمان، پنجره های بزرگ در تمام قسمت ها و پرده های سفید استفاده شده است.
با هم نگاهی به این طراحی خواهیم انداخت تا منبع الهامی برای طراحی های بعدی مان باشد.
این آپارتمان و فضای فراهم شده برای کتابخانه به همراه نورگیرهای عالی ای که در کنار کتابخانه تعبیه شده است، مکانی دوست داشتنی و رویایی برای عشق کتاب ها است.

چیدمان داخلی خانه به سبک کره ای

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

چیدمان داخلی خانه

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us