خانه » Blog » صنایع چوب » چوب » بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن

بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن

امروز تحقيق در صنعت و كشاورزي ، عاملي مهم جهت توسعه اقتصادی در دنيا مي‌باشد . اين نياز در كشور ايران نيز همگام با رشد اقتصادي وصنعتي بشدت احساس مي‌گردد . استفاده از سرمايه‌هاي انساني در جهت افزايش كيفيت و كميت محصولات توليدي جز با آموزش، تحقيق و توليد ميسر نخواهد شد. در اين راستا مؤسسات و سازمانهاي تحقيقاتي نقش بسزايي در زمينه پژوهش را ايفا مي‌نمايند. بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده‌هاي آن مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور از جمله بخش‌هاي تحقيقاتي است كه رسالت در جهت اعتلاي تحقيق و پژوهش در صنايع چوب و كاغذ را عهده‌دار مي‌باشد.

درختان زیبا در جنگل
درختان زیبا در جنگل

محورهاي كلي بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده‌های آن برپايه دسترسي به منابع ليگنوسلولزی جانشين ، افزايش بهره‌وري در صنايع چوب و كاغذ، كاهش ضايعات، استفاده صحيح و اصولي از منابع چوبي موجود و افزايش عمر مفيد چوب مي‌باشد.

با توجه به اين رسالت خطير، بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده‌هاي آن اهداف زير را سر لوحه برنامه‌ريزي‌هاي تحقيقاتي قرار داده است.

 • شناسايي منابع اوليه ليگنوسلولزي چوبي و غير چوبي كه از پتانسيل مصرف در فرآيندهاي توليد صنايع سلولزي برخوردار هستند.
 • بررسي ويژگيهاي بنيادي و كاربردي انواع مواد اوليه چوبی و غير چوبي براي توسعه فرآيندهاي كاربردي

 • تحقيق در جهت كاهش ضايعات و استفاده از ضايعات بهره‌برداري شده از جنگل ، ضايعات كشاورزي و چوب آلات كم قطر

 • تحقيقات بنيادي در فرآيندهاي صنايع سلولزي براي بهينه سازي محصولات توليدي

 • تحقيقات توسعه‌اي ـ كاربردي در فرآيندهاي صنايع سلولزي در راستاي بكارگيري فرآيند‌هاي جديد و توسعه فرآيندهاي بهينه و بومي شده.

 • تحقيق در استانداردهاي ملي و بين‌المللي در راستاي ارتقاء كيفيت محصولات توليدي

 • ارائه خدمات تحقيقاتي ـ توسعه‌اي به سازمانهاي توليد كننده و مصرف كننده مواد اوليه ليگنوسلولزي و كارخانه‌هاي توليدي و تشريك مساعي متقابل

 • ارائه خدمات تحقيقاتي ـ آموزشي به مؤسسات آموزشي در سطوح مختلف تحصيلي

به منظور دستيابي به اهداف فوق بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده‌هاي آن سعي در گردهم آوردن اطلاعات جديد، نيروي انساني كارآمد در سطوح مختلف تخصصي و تجهيزات مدرن داشته و با در اختيار داشتن فضاي مناسب تحقيقاتي به بزرگترين مجتمع تحقيقاتي علوم و تكنولوژي چوب و فرآورده‌هاي آن در سطح كشور و يكي از بزرگترين مجتمع‌هاي تحقيقاتي منطقه‌اي در زمينه فوق تبديل شده است.

فعاليت‌هاي بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده‌هاي آن مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور به بررسي همه جانبه‌اي در جهت تشخيص نقاط ضعف و قوت صنايع چوب و كاغذ كشور و رفع نواقص موجود پرداخته است . امروزه تلاش در جهت بهره‌وري پايدار از جنگلها و منابع ليگنوسلولزي ايران بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده‌هاي آن را بعنوان قطبي بزرگ در جهت تحقيق و رسيدن به خودكفايي سلولزي و توليد از منابع جانشين و استفاده از چوب و مواد ليگنوسلولزي با ارزش افزوده بالاتر قرار داده است.

بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده‌هاي آن در راستاي انجام وظايف تحقيقاتي خطير خود بصورت تخصصي و تفكيكي به امر پژوهش و تحقيق پرداخته است، كه اين وظايف در قالب چهار گروه تخصصي صورت مي‌گيرد.

گروه تحقيقات فيزيک و مکانيک چوب و فرآورده های چوبی

گروه تحقيقات توسعه صنايع و فرآورده هاي مرکب چوب

گروه تحقيقات شيمي چوب و خمير کاغذسازي

گروه تحقيقات حفاظت و اصلاح چوب

1- گروه تحقيقات فيزيك و مکانيک چوب و فرآورده های چوبی

الف: زيرگروه بيولوژي و آناتومي چوب

اين زيرگروه در تحقيقات بنيادي شناخت ويژگيهاي ماده اولية چوبي و غير چوبي و جمع آوري اطلاعات مورد نياز فعاليت دارد. اين گروه تحقيقاتي با در اختيار داشتن تجهيزات لازم طي ساليان گذشته فعاليت‌هاي گسترده‌اي داشته و در حال توسعه و گسترش فعاليت‌ها و جذب تجهيزات مدرن‌ و جديدتر است. در حال حاضر، اين زيرگروه داراي آزمايشگاهي است كه مجهز به دستگاههايي نظير ميكروسكوپ نوري متصل به كامپيوتر با قابليت ذخيره و آناليز تصاوير، ميكروتوم، انواع ميكروسكوپهاي پروژكتيو و استريوميكروسكپها و ساير امكانات لازم جهت بررسي خصوصيات آناتوميكي و فيزيكي و مورفولوژيكي الياف چوب گونه‌هاي مختلف بوده و طرحهاي متعددي در اين زمينه‌ها در آن در حال اجرا مي‌باشد.

ب: زيرگروه فيزيك و مكانيك چوب

اين زيرگروه در زمينه شناخت ويژگيهاي مكانيكي و كاربردي چوب و محصولات چوبي و كاغذ در حال فعاليت است . از جمله گروه‌هاي تحقيقاتي بخش تحقيقات علوم چوب و فرآورده‌هاي آن است كه از اوايل تشكيل بخش فعاليت داشته و اطلاعات كاربردي در مصرف بهينه چوب را جمع آ وري و در اختيار سازمانها و مؤسسات مربوطه قرار مي‌دهد . با توجه به ماهيت كار، اين زيرگروه تحقيقاتي با ساير گروههاي تحقيقاتي در ارتباط نزديك بوده و به ديگر گروهها نيز خدمات تحقيقاتي، آزمايشگاهي ارائه مي‌كند.

اين زيرگروه با در اختيار داشتن يك دستگاه ماشين آزمايشگر مقاومت مكانيكي مدل 1186- INSTRON ، ماشين مقاومت به ضربه مدل WP5- INSTRON و يك سردخانه به حجم 8 مترمكعب توانايي انجام كليه آزمايشات مكانيكي را بر روي چوب و ساير فرآورده‌هاي چوبي در شرايط مختلف محيطي از نظر دما و رطوبت دارا مي‌باشد. از جمله امكانات ديگر اين گروه داشتن اتاق آزمايشگاهي كليماتيزه تحت شرايط محيطي رطوبت و دما است.

آزمايشگاه فيزيك و مكانيك چوب و فرآورده هاي چوبي

2- گروه تحقيقات توسعه صنايع و فرآورده هاي مركب چوبي

اين گروه تحقيقاتي با در اختيار داشتن تجهيزات مدرن و نيمه صنعتي تحقيقات محصولات اوراق فشرده چوبي بويژه در زمينه هاي خرده چوب، تخته فيبر، تخته فيبر با دانسيته متوسط (MDF)، تخته‌هاي عايق، تخته رشته چوب، تخته چندلايه، چوب‌هاي لايه‌اي، كامپوزيت‌هاي الياف چوب / پليمر، چوب گچ، چوب سيمان و تخته‌هاي مركب در زمينه تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي فرآيندها و تكنولوژيهاي صنايع چوب فعاليت داشته و از طريق تركيب و تلفيق نيروي انساني كارآمد و تجهيزات مدرن جوابگوي نيازهاي تحقيقاتي سازمان‌ها و مؤسسات اجرائي و كارخانه‌هاي توليدي است. برخي از تجهيزات آزمايشگاهي اين گروه بشرح زير است:

آزمايشگاه گروه  تحقيقات توسعه صنايع وفرآورده های مرکب چوبی

خردكن استوانه‌اي آزمايشگاهي، پوشال‌كن حلقوي آزمايشگاهي، خشك‌كن، مخلوط‌كـن چســب، چسب‌زن، دستگاه بخار زني، پالايشگر الياف

پرس آزمايشگاهي مدل Burkle-L-100  و ساير دستگاهها و تجهيزات برش.

گروه تحقيقات شيمي چوب و خمير كاغذسازي

اين گروه در زمينه تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي فعال مي‌باشد و مانند ساير گروههاي تحقيقاتي در راه گسترش فعاليت‌هاي تحقيقاتي، تكميل اطلاعات در زمينة مصرف مواد چوبي و غيرچوبي در توليد كاغذ و محصولات كاغذي كشور گام بر مي‌دارد. در آزمايشگاه تحقيقات شيمي چوب آزمايشات مربوط به اندازه‌گيري تركيبات شيميايي چوب نظير اندازه‌گيري سلولز، ليگنين، مواد استخراجي و خاكستر انجام مي‌شود. در آزمايشگاه تحقيقات خمير و كاغذسازي توليد خمير كاغذ با استفاده از روشهاي شيميايي ( سودا و كرافت)، نيمه شيميايي و حرارتي مكانيكي بر روي چوب و مواد ليگنوسلولزي غيرچوبي انجام مي‌شود. آزمايشگاههاي اين گروه مجهز به دستگاههاي مختلف بشرح زير مي‌باشد:

آزمايشگاه تحقيقات گروه تحقيقات شيمي و خمير كاغذ

ديگ پخت چرخشي مجهز به چهار محفظه، ديگ پخت 10 ليتري، جداكننده ديسكي الياف، دستگاه اندازه‌گيري درجه رواني خميركاغذ، كوبنده پي اف آي به منظور پالايش خمير كاغذ، دستگاه ساخت كاغذ دست ساز، دستگاه پرس كاغذ دست ساز، دستگاه خشك كن ورق كاغذ دست ساز، دستگاه نيمه صنعتي (پايلوت) توليد خمير مكانيكي و نيمه مكانيكي، دستگاه هم‌زن‌ الياف و غيره.

4- گروه تحقيقات حفاظت و اصلاح چوب

گروه تحقيقات حفاظت و اصلاح چوب دست اندركار يكي از مقوله‌هاي خيلي مهم و با اهميت بررسي وضعيت دوام چوب، استفاده بهينه از چوب و محصولات چوبي و ليگنوسلولزي است. مواد ليگنوسلولزي در معرض تخريب عوامل بيولوژيك و زنده بوده و استفاده نامناسب بر شدت آن مي‌افزايد.

 • اين گروه تحقيقاتي با در اختيار داشتن يك دستگاه كوره چوب خشك كني نيمه صنعتي در حال بررسي و تدوين برنامه‌هاي چوب خشك كني چوبهاي صنعتي ايران مي‌باشد.
 • اين گروه تحقيقاتي همچنين يك دستگاه نيمه صنعتي اشباع چوب طراحي و ساخته است كه با استفاده از آن به منظور بالا بردن عمر مفيد تراورسهاي چوبي مورد نياز راه آهن، تيرهاي ارتباطي و ساير مصنوعات چوبي، اشباع‌پذيري چوب‌هاي مختلف با مواد حفاظتي متفاوت و روشهاي مختلف را مورد بررسي و آزمايش قرار مي‌دهد

آزمايشگاه چوب خشك كني و حفاظت چوب

انتشارات

نتايج تحقيقات اين بخش به صورت كتاب و مقالات علمي چاپ و منتشر مي‌گردد به علاوه در سالهاي اخير بخش، پايه‌گذار انتشار يك نشريه علمي و تخصصي تحت عنوان “ تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران “ كه داراي درجه علمي پژوهشي مي‌باشد و نتايج طرحهاي تحقيقاتي بخش در آن به چاپ مي‌رسد .


مطالب مرتبط با موضوع صنایع چوب :

 • گزیده اخبار صنایع چوب ایران در سال ۱۴۰۲:
  بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، ماشین آلات، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته (وودکس 1402)
 • واژه نامه مخفت اصطلاحات صنایع چوب
  در اینجا لیستی از اختصارات و اصطلاحات رایج صنعت چوب، با تعاریف برای هر کدام آورده شده است. اگر سوالی دارید، با ما تماس بگیرید یا از فرم تماس ما برای درخواست کمک استفاده کنید.
 • نحوه برش سوراخ های مربعی در چوب
  چه در کار نجاری تازه کار باشید و چه یک حرفه ای باتجربه ، مواقعی پیش می آید که یک پروژه محدودیت های مهارت و صبر شما را آزمایش می کند . این پروژه می تواند به شکل نازک کاری
 • بهترین چوب برای دکوراسیون چوبی در ایران چیست
  بهترین چوب برای ساخت دکوراسیون ،برای سفارش دکوراسیون چوبی باید انواع چوب را بشناسیم که بتوانیم به نجار سفارش آن را دهیم . این لازم است که تا حددی به جزئیات ساخت هر بخش از دکوراسیون چوبی منزل آشنا باشیم
 • 7 نوع کار نجاری
  درک انواع مختلف نجاری و آنچه که کار آنها شامل می شود می تواند به شما کمک کند تا در مورد کار نجاری بیشتر بدانید و تعیین کنید که آیا حرفه نجاری برای شما مناسب است یا خیر
 • نجار کیست ؟
  خدمات نجاری تهران ،نجارها متخصصان بسیار ماهری هستند که سازه ها را می سازند ،نصب می کنند و تعمیر می کنند . اغلب آنها در ساخت و ساز یا مبلمان منزل کار می کنند
WhatsApp us