قیمت انواع چسب چوب در بازار چوب ایران

قیمت چسب چوب گالنی

قیمت ها هر روز در حال نوسان است .

قیمت امروز چسب چوب کیگل در مورخ 99.08.08

هر گالن 22 کیلویی 420.000 تومان است .


قیمت چسب چوب
قیمت چسب چوب گالنی 2002

قیمت چسب چوب 2002  ظرف 7 کیلویی  به قیمت 77.000 تومان

قیمت چسب چوب گالنی 2002  گالن 22.5 کیلویی 240.000 تومان

چسب چوب کیگل بسیار قوی و عالی که به تازگی در بازار دیده شده و مورد تایید بسیاری از نجاران است .

قیمت چسب چوب کیگل

چسب چوب کیگل
چسب چوب کیگل

قیمت چسب چوب کیگل 4 کیلویی 57.000 تومان

قیمت چسب چوب گالنی هر گالن 22 کیلوگرم  قیمت 255.000 تومان

چسب یک کیلویی کیگل به قیمت 15.000 تومان

چسب مشهد موجود نمی باشد

چسب چوب مشهد , ابزار و مصالح نجاری ,
چسب چوب مشهد , ابزار و مصالح نجاری ,

قیمت چسب چوب رازی موجود نمی باشد

قیمت چسب چوب نیم کیلویی . هم اکنون این چسب در وزن نیم کیلو موجود نمی باشد

قیمت چسب چوب شمال گالن موجود نمی باشد
قیمت چسب چوب ۳۰۰۰

قیمت چسب چوب شمال یک کیلویی , هم اکنون موجود نمی باشد .

قیمت چسب چوب شمال 4کیلویی , هم اکنون موجود نمی باشد .

چسب چوب کوچک موجود نیست .


مطالب مرتبط با صنایع چوب :

WhatsApp us