چگونه مبلمان اتاق نشیمن را بچینیم؟

مبلمان اتاق نشیمن

مبلمان اتاق نشیمن

اتاق نشیمن به طور معمول محلی است در خانه که مهمانان در آن جمع شده و صاحب خانه به تماشای تلویزیون یا بازی های ویدئویی می پردازد. نحوه چینش مبلمان اتاق نشیمن باید با تمام فعالیت هایی که در آن انجام می شود مطابقت داشته باشد. چند قدم استراتژیک اتاق نشیمن شما را به همان چیزی تبدیل می کند که آرزویش را دارید.
1
به روزنه های دیوار اتاق نشیمن توجه داشته باشید و تلویزیون را مقابل پنجره قرار ندهید تا از تابش نور بر روی صفحه نمایش جلوگیری شود.
2
مبل خود را درست مقابل تلویزیون قرار دهید. اگر در اتاق نشیمن شومینه دارید تلویزیون را بر دیوار عمود بر شومینه نصب کنید.
3
مبل کوچک را عمود بر مبل بزرگ قرار دهید تا یک شکل ال مانند در اتاق نشیمن تان پدید آید.
4
مبل بزرگ خود را مقابل تلویزیون قرار دهید. همه مبل ها باید رو به مرکز اتاق نشیمن قرار داده شوند با این کار یک فضای گفتگو میان مهمانان ایجاد خواهد شد. قرار دادن یک مبل کنار همان دیواری که تلویزیون قرار دارد می تواند گفتگو را هنگامی که تلویزیون خاموش است ترویج دهد.
5
میز را با فاصله حدودا 1.5 متری از مبل قرار دهید. در کنار مبل ها نیز میز قرار دهید (این کار ممکن است نیازمند تطبیق اندازه میز با ابعاد اتاق باشد).

نکات و هشدارها

مبل ها و کلیه اسباب را با احتیاط جابجا کنید تا از آسیب دیدگی جلوگیری شود.

http://akharinkhabar.com

WhatsApp us