چه بر سر برخورد دهنده بزرگ هادرون‌ آمد؟

چه بر سر برخورد دهنده بزرگ هادرون‌ آمد؟

مجموعه ای درباره رازهای زندگی : ایا بشر میتواند انرژی کهکشان و محیط اطراف خود را تحت کنترل خویش دراورد ؟ چه بر سر برخورد دهنده بزرگ هادرون‌ آمد؟ رشید عسگری: شاید سر و صداهایی که برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC) به راه انداخت را به یاد داشته باشد و یادتان بیاید که برای...
بزرگترین اتم‌شکن جهان

بزرگترین اتم‌شکن جهان

مجموعه ای درباره رازهای زندگی : ایا بشر میتواند انرژی کهکشان و محیط اطراف خود را تحت کنترل خویش دراورد ؟ چهارشنبه 20 شهریور 1387 بزرگترین اتم‌شکن جهان به کار می‌افتد Large Hadron یا LHC آیا ماده با سرعت نور حرکت می‌کند؟ Large Hadron یا LHC Large Hadron یا LHC آن را...
هادرون چیست ؟

هادرون چیست ؟

مجموعه ای درباره رازهای زندگی : ایا بشر میتواند انرژی کهکشان و محیط اطراف خود را تحت کنترل خویش دراورد ؟ هادرون چیست ؟ هادرون چیست ؟ در فیزیک ذرات ، هادرون (گرفته شده از زبان یونانی به معنای محکم، سخت) عبارتست از وضعیت محدود کوارک‌ها. هادرونها به اتفاق یکدیگر یک نیروی...
آیا ماده با سرعت نور حرکت می‌کند؟

آیا ماده با سرعت نور حرکت می‌کند؟

آیا ماده با سرعت نور حرکت می‌کند؟ رازهای زندگی: ماده تنها در صورتی ممکن است با سرعت نور حرکت کند که اصول اساسی حاکم بر کیهان که بوسیله اینشتین کشف شد نادرست شناخته شود، امری که کمترین فیزیکدانی انتظار آن را دارد. اما اختر فیزیکدانان اخیرا گاز و غباری را در دو ستاره...
گزارش شروع به کار بزرگترین اتم‌شکن جهان

گزارش شروع به کار بزرگترین اتم‌شکن جهان

گزارش شروع به کار بزرگترین اتم‌شکن جهان انجام موفقیت‌آمیز اولین آزمایش با بزرگترین شتاب‌دهنده ذرات در جهان برای یافتن رازهای کیهان (20 شهریور 1387  ) باعث شادمانی فیزیکدانان ذره‌ای شد . به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو  دانشمندان حاضر در مرکز کنترل این...
WhatsApp us