0 Items
آشپزخانه سبک روستیک : 70 عکس و مدل دکوراسیون برای بررسی

آشپزخانه سبک روستیک : 70 عکس و مدل دکوراسیون برای بررسی

توسط فن و هنر ایران زمین :

سبک دکوراسیون روستیک بسیار خاص است، برای کسانی که دوستدار این سبک هستند , رنگ های استفاده شده مهم است . در این پست، ما درباره آشپزخانه های روستیک صحبت خواهیم کرد!
برای دستیابی به اثر روستیک ، ما باید از مواد طبیعی برای رسیدن به این سبک استفاده کنیم . متریال اصلی

چوب است که در بیشتر پروژه ها غالب است. سایر مواد مورد استفاده عبارتند از: سرامیک، کاشی و سنگ.

همچنین می توانید جنبه های محیط زیست را با قطعات و کابینت های مدرن ترکیب کنید و این محیط را متعادل تر کنید. تفاوت بین یک پروژه و دیگری میزان استفاده از این مواد است.

بهترین الهام آشپزخانه روستیک را ببینید:

آشپزخانه روستایی آمریکایی

آشپزخانه های آمریکایی برای کسانی که می توانند از آن استفاده کنند بسیار عالی است، که معمولا برای صاحب خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. از جزایر مرکزی برای مهمانان خود در غذا استفاده کنید.  دیگر این است که از نور طبیعی استفاده کنید، با پنجره های بزرگ یا دیوارهای شیشه ای.

تصویر 1 – آشپزخانه روستیک آمریکایی با جزئیات رنگ خاکستری.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 2 – آشپزخانه روستایی آمریکایی با کابینت از چوب تیره.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 3 – آشپزخانه روستیک: مخلوطی از مدرنیته کابینت با جزئیات در چوب طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 4 – آشپزخانه روستایی: محیط با جزئیات روستیک از چوب طبیعی در دکوراسیون شیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 5 – آشپزخانه روستیک آمریکایی با کابینت های چوبی . در این طرح دیوار سفید با رنگ های قوی تر مقایسه می شود.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 6 – در این آشپزخانه روستیک، اجاق گاز دارای فضایی برای اگزوز ساخته شده از سنگ که شبیه به یک شومینه بزرگ است .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 7 – طراحی با کابینت با رنگ سبز نرم و آشپزخانه روستیک مات.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 8 – آشپزخانه با تن کرم در کابینت و کاشی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 9 – طراحی با بوفه چوبی با چوب روستیک و جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 10 – کابینت سفید در آشپزخانه مدرن روستیک. فقط برخی از جزئیات چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 11 – کف و مبلمان با چوب در یک رنگ خاکستری.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 12 – جزیره مرکزی با پایه چوبی در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 13 – دیوار آشپزخانه روستیک، کاشی موزاییک با سایه های کابینت، قفسه و کابینت ها را ترکیب می کند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 14 – برجسته سازی سنگ های ساختمان

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 15 – ترکیبی عالی از سنگ ها، جنگل ها و رنگ های متال رنگی مختلف برای آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 16 – آشپزخانه روستیک با سقف های بلند و حضور گسترده چوب در کابینت.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 17 – آشپزخانه روستیک با روشنایی تیره تر با تأکید بر جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 18 – طراحی آشپزخانه روستیک با جزئیات زیبا در رنگ سفید: برخی از درها از کابینت و countertop , جزیره.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 19 – سبک روستیک و مدرن با رنگ های فلزی از فولاد ضد زنگ و کف سیمان سوخته است .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 20 – آشپزخانه کوچک آشپزخانه آمریکایی سبک روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 21 – آشپزخانه بزرگ آشپزخانه آمریکایی با جزیره مرکزی بزرگ.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 22 – در این طرح آشپزخانه سبک روستیک ، ظاهر چوب و مواد قوی و قابل توجه است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 23 – آشپزخانه روستیک با رنگ چوب تیره تر تزئین شده است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 24 – آشپزخانه روستیک: مثال زیبا از استفاده چوب تیره در کابینت.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 25 – آشپزخانه سبک روستیک : آشپزخانه بزرگ آمریکایی با نور طبیعی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 26 – آشپزخانه روستایی: جزیره مرکزی با نگهدارنده معلق مسی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 27 – آشپزخانه با چوب روستیک و میز چوبی جزیره .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 28 – آشپزخانه آمریکایی روستایی با مبلمان چوبی تیره و جزئیات سبز در جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

آشپزخانه روستایی رنگارنگ

برای کسانی که رنگ ها را دوست دارند: از لذت آشپزخانه روستایی با استفاده از اشیای تزئینی و حتی کابینت های رنگارنگ لذت ببرید. در اینجا چند نمونه است:

تصویر 29 – آشپزخانه چوبی سبک روستیک به رنگ سبز و تنه درخت با رنگ طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 30 – آشپزخانه روستیک: رنگ اجسام تزیینی و صندلی ها باعث خنثی شدن رنگ محیط می شود.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 31 – مدرن روستیک با کابینت های رنگی غیر معمول.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 32- طراحی آشپزخانه روستیک با کابینت در رنگ سبز به عنوان برجسته.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 33 – طراحی با سقف های بلند، کابینت و پایه جزیره مرکزی در رنگ آبی روشن.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 34 – یک رویکرد متفاوت در رنگ ها: تمرکز بر رنگ آبی رنگ کابینت ها.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 35 – کنتراست بین چوب و آبی رنگ خاکستری کابینت در آشپزخانه روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

آشپزخانه سفید روستیک با سبک اسکاندیناوی
سبک اسکاندیناوی در محیط های تمیز و مینیمالیستی با رنگ سفید مشخص شده است. حتی اگر امکان استفاده از بعضی از عناصر چوب و اشیاء را برای لمس روستایی صاف فراهم آورد. زیر را بررسی کنید:

تصویر 36 – آشپزخانه سفید در سبک اسکاندیناوی با جزئیات روستایی از سقف چوبی و دیوار که به نظر می رسد مانند نقاشی در روغن است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 37 – محیط آشپزخانه روستیک غالب با نیمکت چوبی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 38 – آشپزخانه زیبا و روستیک مدرنیته سبک اسکاندیناوی با مبلمان چوبی روستیک و دیوار سنگی را ترکیب می کند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 39 – ترکیبی زیبا از رنگ ها، برجسته کردن کف با رنگ سیاه و سفید .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

عکس های بیشتر از آشپزخانه های روستیک

تصویر 40 – برجسته سازی برای قفسه های چوبی و کاشی های مترو.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 41 – کنتراست بین کاشی سفید و چوب کابینت 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 42 – چوب طبیعی سقف روستیک با رنگ زرد و تمیز.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 43 – آشپزخانه کوچک گوشه در خانه سبک کلبه.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 44 – چوب طبیعی با رنگ های قوی چوب در کنار کاشی سفید در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 45 – جزئیات کابینت های چوبی سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 46 – آشپزخانه ساده و کوچک سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 47 – در این پروژه، کابینت ها دارای ویژگی های بسیار زرق و برق دار با ظاهر قدیمی هستند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 48 – آشپزخانه بزرگ روستیک با انواع مختلف چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 49 – آشپزخانه روستیک  با رنگ دیوار گرم و قفسه بندی ساده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 50 – آشپزخانه روستیک با سقف شیب دار  و چوب تیره و مات .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 51 – آشپزخانه روستایی با چوب تیره و کاشی های نقش دار 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 52 – آشپزخانه کوچک با تیر و تیرچه 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 53 – یکی دیگر از نمونه های زیبا آشپزخانه روستیک با چوب مات.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 54 – آشپزخانه بزرگ چوبی با نور طبیعی و کابینت های مدرن.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 55 – آشپزخانه چوبی سفید روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 56 – در این پروژه، چوب دارای زاویه های خنثی است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 57 – جزئیات کابینت چوبی در آشپزخانه روستایی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 58 – آشپزخانه کوچک روستیک با جزئیات در رنگ سبز.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 59 – آشپزخانه روستیک با طبقه چینی سیاه و سفید.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 60 – جزئیات با آینه و کاشی در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 61 – آشپزخانه روستیک با سنگ و چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 62 – آشپزخانه با سنگ بر روی دیوار: جزئیات زیبا در بالا با گلدان حلق آویز در زنجیر.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 63 – آشپزخانه روستیک با آجر و چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 64 – استفاده از .درب های ریلی و قفسه های چوبی سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 65 – آشپزخانه با دیوارهای سفید و کابینت های چوبی خود رنگ طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 66 – آشپزخانه سبک روستیک با چوب تیره 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 67 – آشپزخانه سبک روستیک با تیر های چوبی تیره  .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 68 – آشپزخانه با کابینت مدرن و سقف چوبی روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 69 – آشپزخانه با سقف به رنگ  سفید سبک روستیک با تیر چوبی تیره . میز آشپزخانه با پایه خراطی و درب های قاب دار ساده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 70 – آشپزخانه سبک روستیک با رنگ های کرم رنگ چوب خاکی رنگ و کهنه کاری شده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

آشپزخانه تمام چوب کاج

آشپزخانه تمام چوب کاج

آشپزخانه تمام چوب کاج

چوب کاج به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت و وجود صمغ جهت دور کردن موجودات موذی و مخرب یک گزینه عالی برای استفاده در دکوراسیون آشپزخانه است . ام دی اف یک محصول شیمیایی و مضر برای سلامت انسان و محیط زیست است که در صورتی که بتوان ام دی اف را به وسیله چوب حذف کنیم یک اتفاق مهم در سلامت خانواده به وجود می آید . متاسفانه بدلیل عدم اطلاع رسانی و نا آگاهی مردم این مساله که در بسیاری از کشور های دنیا حل شده همچنان در ایران بعنوان یک گزینه به صرفه وجود دارد 

چوب کاج , مشخصات چوب درخت کاج , خواص چوب کاج , برش چوب کاج , فروش چوب کاج , قیمت هر متر مربع چوب روسی

کابینت آشپزخانه چوب کاج

چوب کاج , مشخصات چوب درخت کاج , خواص چوب کاج , برش چوب کاج , فروش چوب کاج , قیمت هر متر مربع چوب روسی

کابینت تمام چوب کاج

چوب کاج , مشخصات چوب درخت کاج , خواص چوب کاج , برش چوب کاج , فروش چوب کاج , قیمت هر متر مربع چوب روسی

کابینت آشپزخانه چوب کاج

خانه چوبی A شکل ، یا شله چوبی , ساخت کلبه چوبی مثلثی

خانه چوبی A شکل ، یا شله چوبی , ساخت کلبه چوبی مثلثی

طراحی و ساخت خانه A شکل

خانه های مثلثی ، شله و یا کلبه چوبی به نام شله ، خانه مثلثی ،  شله ، خانه چوبی

طراحی و ساخت کلبه چوبی ( شله یا خانه مثلثی ) چوب و فلز یا تمام چوب ، یا بتن چوب ، با نازلترین قیمت می سازیم .

در این بخش انواع از مدلهای کلبه ، خانه و کلبه های شله ای به نمایش گذاشته می شود ، که می توانید

خانه مثلثی  ، شله ، خانه چوبی خانه مثلثی  ، شله خانه چوبی مدل خانه و آلاچیق چوبی ، خانه چوبی لوکس دو طبقه برای باغ ویلا ، جنگل و خانه چوبی کوهستانی عکس

کلبه ییلاقی چوبی

درب حیاط به سبک ویلایی و روستیک ، چوب طبیعی در دیزاین حیاط و ساخت آلاچیق و پرگولا ، دکوراسیون خارجی روف گاردن
شله چوبی , ساخت خانه چوبی و ویلا چوبی

گروه فن و هنر ایران زمین طراح و سازنده دکوراسیون چوبی , ساخت خانه چوبی و ویلا چوبی

با تشکر از توجه شما

طراح و سازنده ساختمانهای چوبی

کلمات کلیدی و موضوعات اصلی این صفحه : طراحی و ساخت انواع سازه های چوب و فلز و بتن ویلایی

(بیشتر…)
1000 ایده عالی کابینت آشپزخانه مدرن و کلاسیک

1000 ایده عالی کابینت آشپزخانه مدرن و کلاسیک

1000 ایده عالی کابینت آشپزخانه مدرن و کلاسیک

مرجع دکوراسیون و معماری : طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان

طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه چوبی

دانلود فایل pdf

222

ایده های کوراسیون آشپزخانه شیک انواع کابینت ، آشپزخانه های مدرن و شیک با دکوراسیون های لوکس به روز   فروش انواع متریال & برند دیواری شیک و مدرن و کلاسیک برای دیوار بین کابینت ْ استیل چوب سرامیک

طراحی دکوراسیون داخلی , طراحی کابینت آشپزخانه(مدرن-کلاسیک)

ایده های لوکس برای کابینت آشپزخانه مدرن & کلاسیک

طراحی انواع مختلف کابینت های ممبران از سبک کلاسیک

کابینت برند چیا CHIA

کابینت برند چیا CHIA

کابینت برند چیا CHIA

آشپزخانه کوچک ( مینیمالیست )

این ، آشپزخانه یک سبک قابل تشخیص از نام تجاری بوجود آورد : سادگی طراحی، تک رنگ، خطوط مدرن و اشکال مینیمالیستی  .

دکوراسیون کابینت آشپزخانه٬ کابینت آشپزخانه چوبی٬

آشپزخانه CHIA برای ANOVA

در اکراین طراحی دکوراسیون یک صنعت نوپا و تحت توسعه است .

بطور تقریبی از دوسال پیش مصبوعات محلی در اکرایل شروع به تبلیغات و صحبت درمورد صنعت دکوراسیون و طراحی کردند .

البته این به معنای این نیست که طراحی دکوراسیون از قبل در این منطقه وجود نداشته ، بلکه از سالها قبل طراحان به کار مشغول بودند ولی بطور جدی از دوسال پیش این صنعت اغاز شد . در گذشته بیشتر سفارشات از شخص و بصورت غیر حرفه ای به طراحان دکوراسیون داده می شد . به نوعی میتوان گفت تا ده سال پیش ایران نیز همینطور بوده و افراد هزینه ای برای طراحی نمی کردند و بصورت سنتی به کار ساخت و ساز مشغول بودند .   البته پیش از این، طراحان محلی در زمینه مبلمان و دکوراسیون فعال و اثاری ارزنده بوجود آورده بودند ، اما بیشتر اینها سفارشات فردی یا مجموعه های محدودی بود که در نمایشگاه و فروشگاه های اوکراین نمایندگی نداشتند.

اثری که در این بخش معرفی میشود به نام آشپزخانه CHIA  است . CHIA  نام گلی زیبا است

این اثر معروف توسط FILD  برای ANOVA  طراحی شد . یک اثر موفق از همکاری بین یک تولید کننده اکراینی و استودیو طراحی اوکراین می باشد .

این اثر برای صنعت طراحی دکوراسیون یک اثر نوآورانه است که در اثر مشارکت دو گروه و ابتکار عمل و خلاقیت بوجود آمد .

 شرکت طراحی FILD در کیف مستقر است و توسط دان وخارمایف و کاترینا فدورنوکو تاسیس شده است. در دو سال گذشته، FILD ™ گروه طراحی که به رسمیت شناخته شد و به تولید اشیاء مینیمالیستی، دکور و نورپردازی پرداخته است، این محصولات نه تنها در اوکراین، بلکه در کشورهای اروپایی، امریکا، آسیا و حتی استرالیا نیز به فروش میرسد .

این ، آشپزخانه یک سبک قابل تشخیص از نام تجاری بوجود آورد : سادگی طراحی، تک رنگ، خطوط مدرن و اشکال مینیمالیستی  .

آشپزخانه CHIA نشان دهنده تعادل بین فن آوری و مواد طبیعی است : پایه های چوبی از چوب طبیعی و تخته سه لا ساخته شده است ، برای پانل های نمایشی MDF رنگی انتخاب شده است ، که بسیار در اروپا محبوب است، اما به ندرت در اوکراین استفاده می شود. برای نگهداری چوب یک گزینه روغن طبیعی وجود دارد و برای کسانی که ترجیح می دهند یک سطح پایدار تر – یک گزینه لاک مخصوص. برای تبلت آشپزخانه طراح با استفاده از ورقه های با تکنولوژی بالا.

آشپزخانه CHIA برای بازار محلی و اوکراینی ایجاد شد، بنابراین هدف این بود که به مقرون به صرفه باشد ،این اثر به  کاربردی بودن، قابلیت و زیبایی شناسی دست یافت.

 

سیستم کشویی HAWA یک درب را برای یک سطح پخت و پز اضافی باز می کند. بنابراین، در آشپزخانه کوچک اضافی شما می توانید یک سیستم قفسه کاربردی، یک توطئه هیئت برش، کشو، روشنایی و سوکت پیدا کنید.

CHIA گزینه ای از این جزیره را با یک پانل چند منظوره ی مجتمع برای نگهداری چاشنی، بطری های نفتی، چاقو، تخته برش، دستمال و فنجان دارد. بخش پانل متحرک است و می تواند مانند یک پازل برای راحتی بیشتر تبدیل شود.

عکس توسط آندری بیسگولف

طراحی شده برای ANOVA

آشپزخانه جديد چيا CHIA ارائه شده توسط يک شرکت طراحي اوکرايني است که طراحي خلاقانه و مینیمالیستی دارد.

 

قیمت کابینت آشپزخانه و ام دی اف

قیمت کابینت آشپزخانه و ام دی اف

قیمت کابینت آشپزخانه

اگر به دنبال اجرا یا تعمیر یا انتخاب متریال یا برند کابینت آشپزخانه خودهستید ، گروه فن و هنر ایران زمین در راستای آگاه سازی بخش برند & متریال را به وجود آورد تا در اکثر بخش های موردنیاز بتوانید اطلاعاتتان را کامل کنید . آپدیت این بخش بسیار وقت گیر و تخصصی است به همین جهت از شما

لیست قیمت کابینت تمام چوب آبان ماه 1397

کابینت بدنه روکش راش و درب تمام چوب راش هر متر مربع   32.000.000 ریال

ساخت بدنه با روکش بلوط 10% افزایش قیمت دارد

بدنه کابینت روکش راش بر روی ام دی اف با لبه های چوب راش , فقط بدنه هر متر مربع 20.500.000 ریال

درب کابینت هر متر مربع تمام چوب 11.500.000  ریال

درب کابینت چوب بلوط هرمتر مربع 18.500.000 ریال چوب بلوط امریکایی  – چوب بلوط ایران هرمتر مربع 9.500.000 ریال

 

قیمت انواع کابینت تمام چوب 

(بیشتر…)

WhatsApp chat