درود بر شما

درب تمام چوب ماسیتیف ( ماسیو )

مرحله اول در ساخت درب های تمام چوب به روش lvl wood یا ماستیف

برش چوب از نوع کاج یا راش است که بصورت تکه تکه قرار است بهم متصل شوند و مغز بدنه های درب را بوجود بیاورد.

مرحله دوم رویه چوب راش

و مرحله سوم مونتاژ است. در هنگام بهم چسباندن چوبها از پرس گرم یا سرد استفاده می شود.

گالری عکس درب های تمام چوب 

مطالب مرتبط با موضوع تمام چوب و چوب مهندسی :

WhatsApp us