سونا

 

Build a home sauna

نیمکت یا تخت سونا

یکی از اجزای اصلی سونا تخت سونا محسوب میشود . ( نیمکت چوبی سونای خشک ، تخت دراز کشیدن ، سکو و محل نشستن در سونا )

 

یک تخت سونا میتواند از بخش های مختلفی ، جهت اسایش کاربران سونا ساخته شود : مانند .

سکو ، صندلی ،تخت ، پشتی سکو ، صفحات متحرک و تنظیم شونده ارگونومیک در سکو ها و ..

در این بخش تصاویری از سونای خشک و نیمکت های مورد استفاده در سونا را مشاهده میکنیم :

 

گالری تصاویر از مدل های اجرا شده و نقشه سونای خشک ( گرداوری شده توسط گروه سونا سازان )

 

سونای خشک , نقشه سونا ، پلان سکو و تخت سونای خشک