09191210119 - 33281484 تهران بازار چوب, طراح و سازنده دکوراسیون چوبی , سازه های چوبی لوکس و منحصر به فرد
کاربرد ورق چوب فینگر جوینت

کاربرد ورق چوب فینگر جوینت

کاربرد فینگر جوینت

از ورق های فینگر جوینت در ساخت دیواره , کف , سقف سازه های چوبی استفاده می شود .

صفحه فینگر جوینت میز بار

صفحه فینگر جوینت میز بار

مزیت ورق های فینگر جوینت

بدلیل روش ساخت و استفاده از چوب با سایز کوچک و روش اتصال بسیار قوی در تمام قطعات و استفاده از پرس های مکانیکی بسیار قوی , این چوب با حداقل خمش , انقباض و انبساط در دکوراسیون داخلی قابل استفاده است . احتمال ترک خوردن این چوب در حد صفر است . احتمال تاب برداشتن وجود دارد و بسته به گرید ورق های تهیه شده این احتمال افزایش می یابد .

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

 

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار از چوب راش فینگر جوینت به ضخامت 10 سانتی متر

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

صفحه میز بار ساخته شده از پانل فینگر جوینت چوب راش

چوب فینگر جوینت٬ صفحه فینگر جوینت٬

صفحه فینگر جوینت نارون

صفحه فینگر جوینت نارون

صفحه فینگر جوینت نارون

فینگر جوینت چوب نارون

فینگر جوینت چوب نارون

چوب فینگر جوینت٬ صفحه فینگر جوینت٬ فینگر جوینت٬ فینگر جوینت بلوط٬ فینگر جوینت رابروود٬ فینگر جوینت راش٬ فینگر جوینت روسی٬ فینگر جوینت ساپلی٬ فینگر جوینت ساپلی٬ فینگرجوینت٬ قیمت فینگر جوینت٬ قیمت ورق فینگر جوینت٬ ورق فینگر جوینت اکاسیا٬

چوب نارون

صفحه فینگر جوینت چوب بلوط

صفحه فینگر جوینت چوب بلوط

صفحه فینگر جوینت چوب بلوط

چوب بلوط , صفحه فینگر جوینت چوب بلوط
چوب بلوط , صفحه فینگر جوینت چوب بلوط

فینگر جوینت بلوط , چوب فینگر جوینت٬ صفحه فینگر جوینت٬ فینگر جوینت٬ فینگرجوینت٬ قیمت فینگر جوینت٬ 

چوب بلوط , صفحه فینگر جوینت چوب بلوط
چوب بلوط , صفحه فینگر جوینت چوب بلوط
ورق فینگر جوینت گردو  ( عکس + قیمت )

ورق فینگر جوینت گردو ( عکس + قیمت )

پانل فینگر جوینت چوب گردو

چوب فینگر جوینت٬ صفحه فینگر جوینت٬ فینگر جوینت٬ فینگر جوینت گردو٬ قیمت فینگر جوینت٬

صفحه چوب فینگر جوینت چوب گردو
صفحه چوب فینگر جوینت چوب گردو

قیمت هر ورق 122*300 سانت ضخامت 18 میلیمتر قیمت 1.750.000 تومان مورخ فروردین 1398

صفحه چوب فینگر جوینت چوب گردو
صفحه چوب فینگر جوینت چوب گردو
WhatsApp chat