تخته فینگر جوینت رابروود

صفحات فینگر جوینت رابروود از خوانده درختان پهن برگ ، و چوب سخت میباشد ، این چوب بدلیل قیمت مناسب ، ابعاد و رنگ روشن بسیار پرطرفدار شده است .

فینگرجوینت چوب رابروود
فینگرجوینت چوب رابروود

ابعاد صفحات فینگر جوینت رابروود

ابعاد ۱۲۲ در ۲۴۴ سانت

فینگرجوینت چوب رابروود
فینگرجوینت چوب رابروود

درباره فینگر جوینت رابروود ، چوب رابروود ، کاربرد صفحات فینگر جوینت رابروود ، فینگر جوینت چیست ، قیمت و مشخصات فنی

مطالب مرتبط با موضوع فینگر جوینت :

WhatsApp us