میز بازی

میز در دو حالت کلی به عنوان حرفه ای و آماتور طراحی و ساخته می شود .

میز حرفه ای شکل بیضی دارد و جایگاه فروشنده در وسط میز خالی شده است .

میز آماتور به شکل بیضی و دایره ساخته می شود و فروشنده بصورت چرخشی دور میز انجام می شود .

لبه میز چوبی یک لبه از چوب وجود دارد که برای استراحت دست بازیکن طراحی شده است . و وسط میز یک صفحه با پارچه مخصوص وجود دارد که برای گذاشتن و برداشتن کارت کمک میکند .

گالری عکس میز بازی :

WhatsApp us